COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Seznam novosti jul-avg 2012


1.
DJURIĆ, Rajko
        Zgodovina romske književnosti / Rajko Djurić, Jožek Horvat - Muc. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije = Romani Union, 2010 (Murska Sobota : Klar). - 128 str. ; 23 cm

O avtorjema: str. 127. - Bibliografija: str. 117-126

ISBN 978-961-91777-8-5 (Zveza Romov Slovenije)
a) Romska književnost - Zgodovina b) Romsko ljudsko slovstvo - Zgodovina c) Romski pisatelji

821.214.58(091)
398(=214.58)(091)
K I 3548
COBISS.SI-ID 251671296

2.
        GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in srodne vede = Bulletin of the Association of the Geographical Societes of Slovenia = Bulletin de L'Association des Sociétés de géographie de la Slovénie / glavni in odgovorni urednik Darko Radinja. - Let. 1 (1924)-        . - Ljubljana (Aškerčeva 12) : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924-. - 24 cm

Godišnje
ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik

91
K I 715
84 2012 1
COBISS.SI-ID 3590914

3.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Pravopis romskega jezika / Jožek Horvat Muc, Rajko Djurić. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 2011

ISBN 978-961-93062-4-6
a) Romščina - Pravopis - Slovenija

811.214.58'35
K 1816
COBISS.SI-ID 258033408

4.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Romska skupnost v Sloveniji : zgodovina in kultura Romov / Jožek Horvat Muc. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije : Romani Union, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Zakaj Romi nimajo lastne pisane zgodovine / Dragoljub Acković: str. 5-10. - Bibliografija: str. 163. - Iz vsebine: Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

ISBN 978-961-93062-3-9 (Zveza Romov Slovenije)
ISBN 978-961-91749-8-2 (Romai Union)
a) Romi - Zgodovina - Slovenija b) Romi - Družbeni položaj - Slovenija c) Romi - Kulturno življenje - Slovenija d) Romska kultura - Slovenija

94(497.4=214.58)
323.15(497.4=214.58)
008(497.4=214.58)
K I 3550
COBISS.SI-ID 257466368

5.
INTERNATIONALES kulturhistorisches Symposion Mogersdorf (38 ; 2008 ; Varaždin)
        Alte und neue Eliten im pannonischen Raum seit 1945 / 38. Internationales kulturhistorisches Symposion Mogersdorf = 38th International Historico - Cultural Symposium, Varaždin, 2008 ; [Herausgeber, editor Ivica Šute, Željko Holjevac]. - Zagreb : FF press : Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2012. - 280 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

Prispevki v nem. in en prispevek v angl. - Navedba sestanka na hrbtu knj.: Mogersdorf 38. - 350 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih, povzetek v nem. pri enem prispevku

ISBN 978-953-175-380-7 (FF press)
a) Srednja Evropa b) zgodovina c) politična zgodovina d) 20. st. e) mednarodna posvetovanja f) zborniki

94(4):323.1(082)
K I 1293/38
COBISS.SI-ID 1024058423

6.
NEDELJKO, Fran
        Viljem baron Tegetthoff : zmagovalec na morju l. 1866 / po zgodovinskih virih spisal Hrvojić. - Reprint. - Maribor : Umetniški kabinet P. Premzl, 2012 (Murska Sobota : Atelje za črko in sliko). - 102 str. : ilustr. ; 17 cm

Naslov na ovoju: Podadmiral Viljem baron Tegetthoff. - Faksimile izvirne izd.: V Ljubljani : A. Turk, 1900. - 300 izv.

ISBN 978-961-6055-38-3
a) Tegetthoff, Wilhelm, von (1827-1871)

929Tegetthoff W.
K 1818
COBISS.SI-ID 70491649

7.
        PRISPEVKI za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions á l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Let. 26, št. 1/2 (1986)-        . - Ljubljana : Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (Trg osvoboditve 1), 1986-. - 24 cm

Letnik (v dvojn. št.). - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838
ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino

949.712
93/99
K I 568
52 2012 1
COBISS.SI-ID 7530754

8.
ROMSKO društvo Romani Union (Murska Sobota)
        [Dvajset]
        20 let Romani union Murska Sobota : 1990-2010 / [pripravil] Jožek Horvat Muc. - Murska Sobota : RD Romani Union, 2010 (Murska Sobota : Klar). - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-91749-5-1
a) Romsko društvo Romani Union (Murska Sobota) - Zgodovina - 1990-2010 b) Romi - Društva - Slovenija c) Romi - Kulturno življenje - Slovenija d) Romi - Družbeni položaj - Murska Sobota

061.2:323.15(497.4=214.58)"1990/2010"
008(497.4=214.58)
K I 3549
COBISS.SI-ID 251357952

9.
SOKOLOVSKÝ, Leon
        Pečate z znaky stolíc na Slovensku / Leon Sokolovský. - 1. izd. - [Bratislava] : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2010. - 239 str. : ilustr. ; 31 cm

Summary in English, German and Hungarian. - Povzetek v angleškem, nemškem in madžarskem jeziku. - Bibliografija: str. 219-225

ISBN 978-80-89236-54-1
ISBN 80-89236-54-5
a) Pečati - Slovaška b) Slovaška - Zgodovina

94(437.6)
K II 1554
COBISS.SI-ID 1208197

10.
TEGETTHOFF, Wilhelm
        Mariborski admiral Wilhelm Tegetthoff = The Maribor Admiral Wilhelm Tegetthoff = Der Mariborer/Marburger Admiral Wilhelm Tegetthoff / [vsebina Nina Lončar ; prevodi Mateja Škofljanec]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2012 (Maribor). - 1 album (10 razglednic) : barve ; 19 x 12 cm

Avtorica navedena v kolofonu
a) Tegetthoff, Wilhelm (1827-1871) - Albumi

K 1819
COBISS.SI-ID 8244320

11.
        USPEŠNO vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje : zbornik / [uredniški odbor Jožek Horvat Muc ... et al.]. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-93062-2-2
a) Romi - Izobraževanje - Slovenija - Zborniki b) specialna pedagogika - Romi - zborniki

376-054.57(497.4=214.58)(082)
K I 3547
COBISS.SI-ID 67569409


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO