COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Seznam novosti maj-junij 2012


1.
        (M)EIN Tag im Wald : Beitrag eines P-Seminars des Gymnasiums Ottobrunn zur Ausstellung Waldgeschichten, Forst und Jagd in Bayern 811-2011 des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. - München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 2011. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Staatliche Archive Bayerns. Kleine Ausstellungen, ISSN 1434-9868 ; Nr. 34)

ISBN 978-3-938831-26-7
a) gozd b) gozdovi c) gozdarstvo d) gozdne živali e) gobe f) Bavarska

630(430.129)
K 1802
COBISS.SI-ID 1290613

2.
        20. splavarski krst 2004 / uredil Milan Razdevšek ; foto: arhiv, povzet po brušuri Dol po Dravi pluje Splav. - Maribor : Zavod za turizem, 2004 (Maribor : Grafiti Studio). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.
a) Splavarski krst (Maribor) - 1985-1994 b) Splavarjenje - Drava c) splavarjenje d) Drava e) Lent (Maribor) f) turizem g) prireditve

626.74(497.4Maribor)(061.7)
061.7(497.4Maribor)"2004"
K 1793
COBISS.SI-ID 1192069

3.
        50 jaar teorisme Ieper : catalogus tentoonstelling 26 oktober tot 9 november 2008, Stadsarchief Ieper / Michelle Marten [et al.]. - Ieper : Stadsarchir Ieper, 2008. - 71 str. : ilustr. ; 18 cm

Naslovnica je na ovoju
a) arhivi b) arhivsko gradivo c) Ieper

930.25
K 1789
COBISS.SI-ID 1189765

4.
ALLEMON, Jules
        Vauban en de leperse vestingen : catalogus tentoonstelling 24 november 2007 tot 26 januari 2008, Stadsarchief Ieper / Jules Allemon, Katrien Goudeseune, Rik Opsommer. - Ieper : Stadsarchir Ieper, 2007. - 58 str. : ilustr. ; 18 cm

Naslovnica je na ovoju
a) arhivi b) arhivsko gradivo c) Ieper

930.25
K 1788 a
COBISS.SI-ID 1189253

5.
        ARCHÍVY po roku 1989 : vítazstvá a prehry : zborník príspevkov zo XIV. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré usporadala Spoločnost slovenských archivárov v spolupráci s ministerstvom vnútra SR - odborom archívov, Štátnym archívom v Nitre - pobočka Komárno a Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Komárno 25. - 27. mája 2010 / zostavila Júlia Ragačová. - Bratislava : Spoločnost slovenských archivárov, 2011. - 147 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-80-970660-8-6
a) arhivistika b) zborniki c) Slovaška

930.25(437.6)
K I 3515
COBISS.SI-ID 1185413

6.
        ARHEOLOŠKA pot po Mariboru z okolico : odsek I: Zgornje Radvanje - Spodnje Hoče : vodnik po najdiščih = Archaeological trail of Maribor and its surroundings : section I: Zgornje Radvanje - Spodnje Hoče : guide to sites / [besedila Matija Črešnar ... [et al.] ; urednika Andrej Gulič, Matija Črešnar ; foto arhiv ZVKDS ... [et al.] ; translation Petra Shirley, Petra Kavčič]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Maribor : Društvo mladih raziskovalcev - MRM, 2012. - 49 str. : ilustr., zvd. ; 22 x 20 cm

ISBN 978-961-6420-94-5 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
a) Slovenija - Arheološka najdišča b) Maribor - Arheološke najdbe - Vodniki c) Maribor (okolica) - Arheološke najdbe - Vodniki

903/904(497.4Maribor)
FRASCATI:
6-103
K 1810 a K 1811
COBISS.SI-ID 261920000

7.
BALOGH, Gyula
        Klio szolgálatában / Balogh Gyula. - reprint. - Szombathely : Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2006. - 257 str. ; 22 cm

ISBN 963-86801-5-6

821.511.141-32
I 3099 K I 3529
COBISS.SI-ID 5720371

8.
BERNSTEIN, Carl, 1944-
        Seine Heiligkeit Johannes Paul II. : Macht und Menschlichkeit des Papstes / Carl Bernstein, Marco Politi ; aus dem Amerikanischen von Christoph Arndt...[et al.]. - [München] : Goldman, 1997. - 687 str. ; 19 cm

Prevod dela: His Holiness

ISBN 3-442-12790-4
a) Janez Pavel II, papež (1920-) - biografije b) biografije

929 Janez Pavel II
K 1806
COBISS.SI-ID 1203077

9.
BORISOV, Peter, 1919-2011
        Zgodovina medicine : poskus sinteze medicinske misli / Peter Borisov. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Maribor : Pivec, 2009 (Celje : Zlatečan). - 662 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 623-628. - Kazali

ISBN 978-961-6494-93-9
a) Medicina - Zgodovina b) zgodovinski pregledi

61(091)
K II 1539
COBISS.SI-ID 63316737

10.
BREYNE, Jan
        Luister van Ieper / Jan Breyne ; fotogravure Frédéric Delfosse. - Ieper : Stadsarchir Ieper, 1996. - 62 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtor je naveden v kolofonu
a) arhivi b) arhivsko gradivo c) Ieper

930.25
K 1790
COBISS.SI-ID 1190021

11.
BUDAK, Neven
        Hrvatska historiografija i simpozij Mogersdorf : 1972. - 2004. / Neven Budak, Ivica Šute, Davor Iličić. - Zagreb : FF press, 2005. - 20 str. ; 21 cm

ISBN 953-175-234-6
a) srednja Evropa b) Hrvaška c) zgodovina

930(436:497.5)"1972/2004"
K 1792
COBISS.SI-ID 1191557

12.
CARPICECI, Alberto Carlo, 1916-
        Pompeji : heute und vor 2000 Jahren / Aberto C. Carpiceci ; übersetzung Ingrid Holzapfel. - Neue Ausgabe. - Firenze : Bonechi Edizione "Il Turismo", 1991. - 112 str. : ilustr. + zmv. ; 27 cm

ISBN 88-7204-019-1
a) Pompeji b) Pompeji

913(450.5/.6
K II 1550
COBISS.SI-ID 1205125

13.
DEL Bianco Cotrozzi, Maddalena
        Fonti e ricerche per la storia degli ebrei nel Friuli degli Asburgo e della Repubblica di Venezia / Maddalena Del Bianco Cotrozzi. - Udine : Forum, 2005. - 16 str. ; 24 cm

Posebni odtis: Percorsi di storia ebraica : atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli - Gorizia, 7/9 settembre 2004, str. 85-100. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
a) Judje b) Židje

26-846
K I 3524
COBISS.SI-ID 1193349

14.
DEL Bianco Cotrozzi, Maddalena
        Gli ebrei nella fortezza e nella contea di Gradisca / Maddalena Del Bianco Cotrozzi : aspetti di storia e di cultura. - Udine : Forum, 2007. - 14 str. ; 24 cm

Posebni odtis: Cultura ebraica nel Goriziano, str. 49-62. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
a) Judje b) Židje c) Goriško

26-846
K I 3527
COBISS.SI-ID 1193605

15.
DEL Bianco Cotrozzi, Maddalena
        Identità e ruolo di un insediamento ebraico: la "picciol comunità" di Cormosns / Maddalena Del Bianco Cotrozzi. - Udine : Forum, 2007. - 9 str. ; 24 cm

Posebni odtis: Cultura ebraica nel Goriziano, str. 63-71. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
a) Judje b) Židje c) Goriško

26-846
K I 3526
COBISS.SI-ID 1193861

16.
DEL Bianco Cotrozzi, Maddalena
        Samuel David Luzzatto al Collegio rabbinico di Padova / Maddalena Del Bianco Cotrozzi. - Jerusalem : Magnes Press, 2004. - 26 str. ; 24 cm

Posebni odtis: Samuel David Luzzatto : the bi-centennial of his birth, str. 9-34. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
a) Judje b) Židje

929 Luzzatto S. D.
K I 3525
COBISS.SI-ID 1194117

17.
DEUER, Wilhelm
        Die Burg zu Klagenfurt : Geschichte, Funktionswandel, Rundgang / Wilhelm Deuer. - Klagenfurt : Kärntner Landesarchiv, 2012. - 16 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-3-900531-85-0
a) gradovi b) avstrijska Koroška c) Celovec

728.81(436.5)
K 1813
COBISS.SI-ID 1408117

18.
        DRUŠTVO podeželskih žena "Klasje" - Rače : tri desetletja delovanja. - Rače : Občina Rače-Fram, 197? (Rače : Grafis). - 51 str. : ilustr. ; 23 cm

Naslov je na ovoju
a) Rače b) društva c) ženske

061.2(497.4Rače)
K I 3520
COBISS.SI-ID 1191813

19.
        EINE Reise durch Sizilien / Texte Mario Kos, Lanfranco Angeli. - Palermo : Arnone, 1999. - 238 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 88-87663-06-8

913(450.7)
K II 1552
COBISS.SI-ID 1205381

20.
        FOTO antika : bilten. - št. 1 (1978)-        . - Ljubljana : Društvo fotografov Slovenije, 1978-. - 30 cm

Letnik
ISSN 1318-9913 = Foto antika

77
K II 1176
2012 39
COBISS.SI-ID 18213122

21.
FUKASOVÁ, Daniela
        Pracovné zápisky archivára z Humenného / Daniela Fukasová : "Pripomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi.". - Bratislava : Slovenský národný archív, 2011. - 107 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-80-970666-1-1
a) zgodovina b) Slvoška c) arhivsko gradivo

94(437.6)
K I 3516
COBISS.SI-ID 1185925

22.
        GLASNIK Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske / glavni i odgovorni urednik Dušan Popović. - God. 1, br. 1 (2009)-        . - Banja Luka : Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, 2009-. - 26 cm

Letnik. - Besedilo v latinici in cirilici
ISSN 1840-4626 = Glasnik udruženja arhivskih radnika Republike Srpske

930.25
K II 1415
4 2012 4
COBISS.SI-ID 17396486

23.
GOLL, Ernst, 1887-1912
        V trpki deželi človeka : (izbor) = Im bitteren Menschenland : (Auswahl) / Ernst Goll ; [izbor in prevod, Auswahl und Übersetzung] Vinko Ošlak ; [spremna beseda, Begleitwort Anna Elisabeth Wrienz, Vinko Ošlak ; fotografije so posodili, Besitzer des Fotos Traude Štumpfl, Sokličev muzej Slovenj Gradec]. - Slovenj Gradec = Windischgraz : Cerdonis, 1997 (Maribor : MA-tisk). - 132 str. : ilustr. ; 20 cm

Besedilo v nem. in slov. - 1.000 izv. - Kdo je bil Ernst Goll? / Anna Elisabeth Wrienz ; prevedel Vinko Ošlak: str. 101-105. - Pozabljeni in zamolčani pesnik iz Slovenj Gradca / Vinko Ošlak: str. 111-120

ISBN 961-6244-00-0
a) Goll, Ernst (1887-1912) - Monografije b) nemška poezija c) Slovenija

821.112.2-1
821.112.2(497.4).09 Goll E.
K 1807
COBISS.SI-ID 66413312

24.
HANČIČ, Damjan
        Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945 / [besedilo, avtor fotografij] Damjan Hančič ; [uredila Damjan Hančič, Jelka Piškurić]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2011 (Ljubljana : Designpro). - 203 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Revolucionarno nasilje, ISSN 2232-5026 ; 1)

500 izv. - Predgovor urednice zbirke / Mateja Čoh: str. 5. - Bibliografija: str. 188-192. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-92574-7-0
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Gorenjska - Zgodovina - 1941-1945 c) druga svetovna vojna d) državljanska vojna e) vojni zločini f) komunizem g) revolucija h) tajne obeščevalne službe

94(497.452)"1941/1945"
K II 1545
COBISS.SI-ID 259133184

25.
HIMMELREICH, Bojan
        Celjski olimpijci : 1936-1988 / [[besedilo in] prevod povzetka] Bojan Himmelreich ; [fotografija Jože Kranjec]. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2012 (Gracer). - 44 str. : ilustr. ; 32 cm

ISBN 978-961-6448-29-1
a) Slovenski športniki - Olimpijske igra - 1936-1988 - Razstavni katalogi b) olimpijci c) celjski športniki

796.032.2(100=163.6)(083.824)
K II 1546
COBISS.SI-ID 262111744

26.
        IMENIK slovenskih lionk in lionov ... . - Kranj (Škofjeloška c. 6) : Zveza lions klubov, distrikt 129 - Slovenija, [200-]-. - 21 cm

Letnik

061.2(497.4)(058)
3535
2010
COBISS.SI-ID 16627767

27.
JAVORNIK, Simona
        Slovenj Gradec : rojstno mesto Huga Wolfa, mesto glasnik miru / [besedila Simona Javornik Ristič, Marija Lah ; fotografije Arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja ... et al.]. - Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej, 2011 (Velenje : Eurograf). - 29 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Projekt Zrcaljenje podob - oživljeni zven preteklosti)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - Avtorici navedeni v kolofonu. - 5.000 izv.
a) Slovenj Gradec - Turistični vodniki b) Slovenj Gradec - Krajepis - Albumi c) kulturna zgodovina d) kulturna dediščina

913(497.4Slovenj Gradec)(036)
908(497.4Slovenj Gradec)(084.12)
K II 1541 a
COBISS.SI-ID 261052928

28.
JENUŠ, Gregor
        Ko je Maribor postal slovenski : iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni dobi / Gregor Jenuš. - Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2011 ([Postojna] : Čukgraf). - 249 str. ; 24 cm. - (Zbirka Studia historica Slovenica ; 8)

ISBN 978-961-6855-05-1

94(497.4Maribor):323.1"189/1918"
K I 3531
COBISS.SI-ID 68194049

29.
        KAPITOLY z dejín hospodárskeho vývinu Slovenska v medzivojnovom období (1918-1939) / Daniela Fukasová, Ivana Fialová (editori). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2011. - 374 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 978-80-970666-0-4
a) zgodovina b) Slvoška c) 1918-1939

94(437.6)
K I 3517
COBISS.SI-ID 1185669

30.
        KÄRNTEN 1848 : Revolution, Demokratie, Bauernbefreiung / [bearbeitet von Wilhelm Wadl mit Unterstützung von Wilhelm Deuer, Alfred Ogris und Evelyne Webernig]. - Klagenfurt : Kärntner Landesarchiv, 1998. - 38 str. ; 21 cm. - (Ausstellungskatalog des Kärntner Landesarchivs ; Nr. 2)

Ov. nasl.
a) avstrijska Koroška b) zgodovina c) 1848 d) razstavni katalogi

94(436.5)"1848"(064)
K 1794
COBISS.SI-ID 512423564

31.
        KATALOG arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. Sv. 2 / obradio Haso Popara. - Sarajevo : Historijski arhiv Sarajevo : Al-Furqãn, Fondacija za islamsko naslijeđe, 2011. - XXXIV, 800, (16 pril.) : faks. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Historijski arhiv ; 3)

Tekst na više jezika. - Na spor. nasl. str.: Catalogue of the Arabic, Turkish, Persian and Bosnian manuscripts

ISBN 978-9958-892-08-0 (Historijski arhiv Sarajevo)
ISBN 1-905122-42-X (Al-Furqãn)
a) Historijski arhiv (Sarajevo) - Rokopisi - Katalogi b) Rokopisi - Katalogi c) arabski rokopisi d) turški rokopisi e) perzijski rokopisi f) bosanski rokopisi

017:091(497.6Sarajevo)"14/19"
K I 3533
COBISS.SI-ID 19268102

32.
        KATTEN histories / Jan Breyne [et al.] : van Kattenfeest tot Kattenstoet. - Ieper : Stad Ieper, 2000. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

a) Ieper b) zgodovina

94(493)
K II 1535
COBISS.SI-ID 1190277

33.
KESSLER, Harry, Graf, 1868-1937
        Tagebücher / Harry Graf Kessler ; herausgegeben von Wolfgang Pfeiffer-Belli : 1918-1937. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel, 1996. - 855 str. ; 22 cm. - (Insel Taschenbuch ; 1779)

Vsebuje kazalo

ISBN 3-458-33479-3
ISBN 978-3-458-33479-8
a) Kessler, Harry b) Nemčija - politika in uprava - 1918-1933

929 Kessler H.
K 1805
COBISS.SI-ID 1203333

34.
KOVÁCS, Attila
        Dobronaki életképek a 20. század első feléből = Podobe iz življenja Dobrovnika v prvi polovici 20. stoletja / Kovács Attila ; [a bevezető szlovén nyelvű fordítása Berden Magda, a nemzetiségi Hivatal igazgatója magyar nyelvű könyvajánlójának fordítása Novak Császár Jolán ; mutatók Farkaš Brigita]. - Lendva = Lendava : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet = Zavod za kulturo madžarske narodnosti ; Murska Sobota : Muraszombati Területi Múzeum = Pokrajinski muzej, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 239 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v slov. in madž. - 500 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6232-46-3 (Zavod za kulturo madžarske narodnosti)
a) Dobrovnik - Krajepis - Albumi b) razglednice c) fotografije

908(497.4Dobrovnik)"1900/1945"(084.12)
77.047(497.4Dobrovnik)"1900/1945"
K II 1553
COBISS.SI-ID 258737664

35.
        KRÓNIKÁS : a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumnak lapja / felelős szerkesztő Kőhalmi Andrea sajtófőnök. - Sz. 3 (2000)- . - Budapest : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium, [1998]. - 28 cm

5 x letno
ISSN 1586-3603

070.2
K II 1532
2001 1
COBISS.SI-ID 9607836

36.
        KUNST und Geschichte von Prag / Text von Giuliano Valdes ; Photos von Andrea Pistolesi ; übersetzung Agnete Merkel. - Florenz : Bonechi, 1996. - 127 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 88-8029-558-6
ISBN 978-88-8029-558-7
a) Praga b) vodniki

913(437.31)
K II 1551
COBISS.SI-ID 1205637

37.
        LEKSIKON mariborske družbe in kulture po letu 1945 / [urednik Peter Simonič]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 ([Maribor] : Ma-tisk). - 265, [10] str. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. [1-8]

ISBN 978-961-230-408-9

03:908(497.4Maribor)"1945/2012"
FRASCATI:
5-402
K I 3534
COBISS.SI-ID 69798401

38.
        MALERISCHES altes Europa : romantische Ansichten von Städten und Schlössern der guten alten Zeit / herausgegeben von Rolf Müller ; mit einer einführung von Egon Schramm. - Hamburg : Verlag Rolf Müller, cop. 1970. - 191 str. : ilustr. ; 40 cm

Alle Graphiken stammen aus dem Ansichten-Archive "Deutshland und die Welt" des Verlages Das Topigraphikon, Hamburg -- T.p. verso. - Bibliografija: str. 190. - Kazalo

76
K III 84
COBISS.SI-ID 1194629

39.
        MARIBORSKI admiral Wilhelm Tegetthoff in Bitka pri Visu 1866 = Der Mariborer/Marburger Admiral Wilhelm Tegetthoff und die Seeschlacht vor Lissa 1866 = Mariborski admiral Wilhelm Tegetthoff i Bitka kod Visa 1866 : [Razstavišče UKM, 20. junij 2012 - 15. september 2012] / [besedila Franc Rozman ... [et al.] ; prevodi Mateja Škofljanec (nemščina), Koraljka Čeh (hrvaščina) ; urednici Vlasta Stavbar, Nina Lončar]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2012 (Maribor : Bezjak). - 29 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 3)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6774-05-5

929Tegetthoff W.(083.924)
K 1809 K 1812
COBISS.SI-ID 70202369

40.
        MEYERS Kleines Lexikon. - 9. Aufl. - Leipzig : Bibliographisches Institut, [1933-1934]. - 25 cm

Gotica. - Vsebina: 1. Bd.: A-Gelbwurz. - 1933. - Str. [6], 1- 800. ; 2. Bd.: Geld-Niebuhr. - 1933. - Str. [6], 801-1632. ; 3. Bd.: Niedeck-Zz. - 1934. - Str.[6], 1641-2522.
a) enciklopedije

031.0(03.021.2)
K II 1548
COBISS.SI-ID 1204613

41.
MÜLLNER, Franz
        Schloß Riegersburg und Burg Hardegg : zwei ehemalige Wehrbauten / von Franz Müllner. - 3. erford. Aufl. - Weitersfeld : Schloß Fronsburg, [1975]. - 79 str. : ilustr. ; 16 cm

a) gradovi b) Avstrija c) Riegersburg d) Hardegg

908(5/9)
K 1804
COBISS.SI-ID 1203589

42.
        NACHRICHTEN aus den staatlichen Archiven Bayerns . - München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns

ISSN 0721-9733 = Nachrichten aus den staatlichen Archiven Bayerns

930.25(430.1-43.6)
K P III 63
2011 61
COBISS.SI-ID 25995008

43.
NÁRODNÝ archiv (Praha)
        Národní archiv : krátký průvodce / [kolektiv autorů Emilie Benešová ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2006. - 43 str. ; 15 cm

Nasl. na ov.: Krátký průvodce 2006

ISBN 80-86466-07-8
a) arhivi b) Češka c) organizacija arhivov d) arhivski vodniki e) arhivsko gradivo f) informativna pomagala g) pripomočki za iskanje

930.251(437.1/.2 Praha)
K 1797
COBISS.SI-ID 758645

44.
OPSOMMER, Rik
        Op 't perron : Ieper in stukken : trein en tram in Ieper : catalogus tentoonstelling 10 september tot 10 oktober 2011, Stadsarchief Ieper / Rik Opsommer, Katrien Goudeseune, Els Verlinde. - Ieper : Stadsarchir Ieper, 2011. - 79 str. : ilustr. ; 18 cm

Naslovnica je na ovoju. - Avtorji navedeni v kolofonu
a) arhivi b) arhivsko gradivo c) Ieper

930.25
K 1791 a
COBISS.SI-ID 1189509

45.
        ORGANIZACIJA znanja. - [Tiskana izd.]. - Letn. 7, zv. 1/2 (2002)-        . - Maribor (Prešernova 17) : IZUM, 2002-

Dostopno tudi na: http://home.izum.si/cobiss/oz. - Četrtletnik. - Ima online izd.: Organizacija znanja = ISSN 1580-9803. - Je nadaljevanje: COBISS obvestila (Tiskana izd.) = ISSN 1318-8585. - Drugače povezano delo: Organizacija znanja (Online) = ISSN 1580-9803
ISSN 1580-979X = Organizacija znanja (Tiskana izd.)

02(497.4):004
K P III 44
17 2012 1-2
COBISS.SI-ID 119251200

46.
        OSSIACH : Natur, Geschichte, Kultur : Gemeindechronik / herausgegeben von Wilhelm Wadl ; mit Beiträgen von Wilhelm Deuer ... [et al.]. - Klagenfurt am Wörthersee : Verlag des Kärntner Landesarchivs, 2012. - 216 str. : iustr. ; 31 cm

O avtorjih: str. 216. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri večini prispevkov

ISBN 978-3-900531-86-7
a) lokalna zgodovina b) Osoje c) avstrijska Koroška d) zborniki

91(436Ossiach)
K II 1547
COBISS.SI-ID 262350080

47.
PAKSY, Zoltán
        Zalaegerszeg társadalma és politikai élete 1919-1939 / Paksy Zoltán. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2011. - 236 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi Füzetek ; 13, ISSN 0324-7082)

ISBN 978-963-89151-2-2
a) domoznanstvo - Madžarska b) Madžarska - zgodovina c) domoznanstvo

94(439)"1919-1939"
908(439.121)
K I 3538
COBISS.SI-ID 1204101

48.
        [PÁVEL Ágoston múzeum Szentgotthárd] : helytörténeti és nemzetiségi múzeum = krajevnozgodovinski in narodnostni muzej = Muzeum für Heimatgeschichte und Nationalitäten / [szerkesztette Cserményi Vajk ; fotó Rosta József ; fordította Kozár Mária, Pulay Endre, Winkler Ferenc]. - Szombathely : Múzeumok Igazgatósága, [1987] (Szombathely : Sylvester J. Nyomda). - 31 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Vas megyei múzeumok katalógusai = Kataloge der Museen des Komitats Vas, ISSN 0133-4204 ; 119)

Gl. nasl. na ov. - Besedilo v madž. ter slov. in nem. prevod
a) Monošter b) samostani c) Madžarska d) lončarstvo e) zgodovinski pregledi f) porabski Slovenci g) etnografija h) razstavni katalogi i) muzejske zbirke

39(439=163.6)
726.7(439.111 Monošter)(091)
738(439)(091)(064)
069(439.111 Monošter):39
K I 3102 K I 3528
COBISS.SI-ID 3739136

49.
PESEK, Rosvita
        Osamosvojitvena vlada : kako so gradili državo / Rosvita Pesek ; [fotografije Tone Stojko ... et al.]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2012. - 712 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-3-7086-0681-1
a) Slovenija - Politična zgodovina - 1990-1992 b) osamosvojitev c) izvršni svet d) spomini e) vlada

94(497.4)"1990/1992"
K I 3518
COBISS.SI-ID 261487104

50.
PHILIPPE-Arellano, Michèle
        Potovanje k viru in nazaj = Un aller-retour aux sources : [Galerija Ivana Groharja, 18.-28. avgust 2011] / Michèle Philippe Arellano ; [besedilo Boštjan Soklič ; prevod Florence Gacoin-Marks]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2011 ([Žirovnica] : Medium). - [12] str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in franc. prevod. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv.
a) Philippe-Arellano, Michèle - Razstavni katalogi b) francosko slikarstvo c) osebne razstave

75(44):929Philippe-Arellano M.
K 1799
COBISS.SI-ID 514671743

51.
PIRC, Matija, 1875-1927
        Zgodovina starega veka : za višje razrede srednjih šol / spisal Matija Pirc. - 2., popr. izd. - Maribor : Mariborska Tiskarna, 1922 (Maribor : Mariborska Tiskarna). - 262 str. ; 23 cm

a) zgodovina - stari vek - učbeniki za srednje šole

94(100)".../04"
K II 1534
COBISS.SI-ID 93433344

52.
PIVEC, Gregor
        Razvoj bolnišnice Maribor od ustanovitve do druge svetovne vojne : doktorska disertacija / Gregor Pivec. - [Maribor : G. Pivec], 2011. - XVI, 309 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Eldar M. Gadžijev, somentor Darko Friš. - Bibliografija: str. 281-289 in pri člankih. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. Maribor, Medicinska fak.
a) Splošna bolnišnica (Maribor) - Zgodovina - 1799-1941 - Disertacije b) Zdravstvo - Zgodovina - Štajerska (Slovenija) - Disertacije c) zdravstvene razmere d) družbene razmere e) zdravstveni delavci f) zakonodaja g) financiranje h) medicina i) zgodovinski pregledi

614.21(497.4Maribor)"1799/1941"(043.3)
K II 1537
COBISS.SI-ID 257042688

53.
PIVEC, Gregor
        Zgodovina medicine 20. stoletja : prispevki k prikazu razvoja medicinske stroke in zdravstvenega sistema / Gregor Pivec. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič). - 471 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 zvd. : barve ; 32 x 53 cm, zganjen na 17 x 18 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Prispevki k prikazu medicinske stroke in zdravstvenega sistema. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 425-430. - Kazali

ISBN 978-961-6817-63-9
a) zgodovina medicine b) razvoj medicine c) razvoj kemoterapije d) zdravniki e) zdravstveno varstvo f) etika

61(091)"19"
K II 1538
COBISS.SI-ID 67926529

54.
PLANINA, France
        Slovenija : turistički vodič / sastavio France Planina ; [sa slovenačkog preveo Mihajlo Milanović ; crteži planova Kazimir Beltram ; ilustracije Leon Koporc]. - U Ljubljani : Prešernova družba : Turistički savez Slovenije, 1964 (u Ljubljani : "Ljudska pravica"). - 192 str. : ilustr., zvd. ; 18 cm

Kazalo
Posvetilo: GS 0 701790: NUK
a) Slovenija - Turistični vodniki

913(497.4)(036)
K 1814
COBISS.SI-ID 29896193

55.
PODBERSIČ, Renato, 1970-
        Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945 / Renato Podbersič ; [uredila Renato Podebersič, Jelka Piškurić]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2011. - 185 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Revolucionarno nasilje, ISSN 2232-5026 ; 2)

Recenzenta Boris Mlakar, Tamara Griesser Pečar. - Bibliografija: str. 173-178. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-92574-9-4
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Primorska - Zgodovina - 1941-1945

94(497.47)"1941/1945"
K II 1544
COBISS.SI-ID 259602432

56.
        PODOBE rokodelske ustvarjalnosti : rokodelski izdelki čezmejnega območja = Die Vielfalt handwerklichen Schaffens : Handwerksprodukte aus dem grenzübergreifenden Gebiet / [uredila, Redaktion Irena Destovnik ; fotografije, Fotos Tomo Jeseničnik ... [et al.] ; prevod, Übersetzung Peter Wieser]. - V Celovcu : Slovenska prosvetna zveza = Klagenfurt : Slowenischer Kulturverband, 2012 (Klagenfurt = Celovec : Drava). - 135 str. : barvne ilustr. ; 20 x 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - Na ov. tudi: Kunsthandwerk = Domača in umetnostna obrt. - Ilustr. na zavihkih ov. lista. - Kazalo
a) Umetnostna obrt - Koroška (Avstrija) - Katalogi b) Umetnostna obrt - Slovenija - Katalogi c) rokodelci

745/749(497.4+436.5)
K 1815
COBISS.SI-ID 514934668

57.
POSVET o poučevanju tehnike (2012 ; Ljubljana)
        Posvet o poučevanju tehnike, SAZU, 15. marca 2012 / [uredil Slavko Kocijančič]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 176 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Znanje kot vrednota : izobraževanje za 21. stoletje ; 3)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetek in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-268-014-5
a) Tehniško izobraževanje - Posvetovanja b) Tehnika - Pouk - Posvetovanja c) zborniki

37.091.3:62(082)
K 1787
COBISS.SI-ID 260548608

58.
PURAČ, Jerolim
        Iden dojgemat : Prekmurje in Prekmurci skozi objektiv Purača in Sbülla med leti 1925-1945 : katalog k razstavi fotografij iz zbirk Marka Krenna, dr. Nikolaja Szepessya, Alojza Sbülla in Stanke Dešnik : Grad na Goričkem, 1. marec - 30. april 2012 / [besedilo Mark Krenn, Stanka Dešnik]. - Goričko : Javni zavod Krajinski park, 2012 ([Murska Sobota] : Atelje za črko in sliko). - [26] str. : fotogr. ; 16 x 21 cm

100 izv.
a) Prekmurje - Fotografski motivi - 1925-1945 - Razstavni katalogi b) prekmurci c) zasebne zbirke d) krajinska fotografija e) portretna fotografija

77.04(497.4)"1925/1945"(083.824)
K 1786
COBISS.SI-ID 260913920

59.
RADOVANOVIĆ, Boriša
        Ogledi iz arhivistike : zbornik radova / Boriša Radovanović. - 1. izd. - Kragujevac : Istorijski arhiv Šumadije, 2010. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Povzetek v angl. in madž.

ISBN 978-86-80485-09-6
a) arhivsitika b) arhivska služba c) Srbija d) Šumadija

930.25(497.11)
K I 3521
COBISS.SI-ID 1289845

60.
        RIVÁLISOK polgárosodása : Farrások Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918 / sajtó alá rendezte: Foki Ibolya. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2011. - 236 str. ; 24 cm. - (Zalai Gyűjtemény ; 70, ISSN 0133-5499)

ISBN 978-963-7226-70-0
a) Domoznanstvo - Madžarska - 1867-1918 b) Madžarska - zgodovina c) domoznanstvo

94(439)"1867-1918"
K I 3539
COBISS.SI-ID 1204357

61.
SPRINGER, Jenny
        Die Aerztin im Hause : ein Buch der Aufklärung und Belehrung für Gesunde und Kranke über die wichtigsten Fragen der Gesundheitslehre und Heilkunde : mit 933 Original-Illustrationen und 60 Tafeln und Kunstbeilagen. Band 1 / von Jenny Springer. - 17. verbesserte Aufl. - Wien : Oesterreichische Verlagsgesellschaft M. O. Groh & Co., [1911]. - XXIV, 740 str. : ilustr. ; 25 cm

"Prämiiert auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung, Dresden ... 1911" preliminarna nasl. str. - Gotica. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo
Iz osebne knjižnice, dar 2012, Zdeka Semlilč Rajh
a) higiena b) higiena ženske c) higiena otroka d) spolna higiena e) higiena bolnika f) prva pomoč g) zdravilne rastline h) homeopatija i) bolezni

615(035)
K II 1533
COBISS.SI-ID 1186181

62.
        STATIONEN an der Seidenstraße : Berge, Wüsten und Oasen : [eine Ausstellung von Büchern, Karten und Fotos in der Steiermärkischen Landesbibliothek, vom 23. Februar bis 14. April 2006] / [Beiträge zum Ausstellungskatalog Karl Gratzl ... et al.]. - Graz : Steiermärkisches Landesbibliothek, [2006]. - 30 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Veröffentlichungen der Steiermärkischen Landesbibliothek ; 31)

Podnasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija na koncu prispevkov
a) Svilena cesta - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi b) trgovske poti c) razstave d) Avstrija e) silk route f) trade g) cultural history h) exhibitions i) Austria

061.43(436)"2006":930.253
930.253:339.3(064)
K 1795
COBISS.SI-ID 26236205

63.
STO petdeset
        150 godina Zagreba kao jedinstvenog grada / [priloge pipremili Silvija Babić... [et al.] ; presnimke ilustracija Branko Košpić... et al.]. - Zagreb : Državni arhiv, 2000. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 953-98349-0-2
a) Zagreb b) mesta c) zgodovina

908(497.5 Zagreb) (036)
K I 3522
COBISS.SI-ID 1024002118

64.
        SÜDOST-Forschungen : internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas begründet von Fritz Valjavec. - Bd. 1 (1936)-        . - München : Oldenbourg, 1936-. - 24 cm

Letnik. - Popis po Bd. 50(1991)
ISSN 0081-9077 = Südost-Forschungen

941/949
008
908
K II 190 in K II 772
69/70 2010/2011 63/64
COBISS.SI-ID 26479616

65.
ŠABOTIĆ, Izet
        Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012 (Tuzla : Off-set). - [4], 427 str. : ilustr. ; 27 cm

Naklada: 100 izv. - Bibliografija in opombe v besedilu. - Kazala

ISBN 978-9958-794-07-0
a) Arhiv - Arhivsko gradivo - Tuzelski kanton - Vodniki

930.255(497.6-24 Tuzla)(036)
K II 1531 a
COBISS.SI-ID 19404294

66.
        ŠTUDENTSKI zgodovinski časopis. - 2007, št. 1-        . - Maribor (Koroška c. 160) : Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2007 -. - 30 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-889X = Študentski zgodovinski časopis

93/94
K II 1295
3 2012 1
COBISS.SI-ID 232210944

67.
        UMETNOST okrog 1400 : globalni in regionalni pogledi = Art and architecture around 1400 : global and regional perspectives / mednarodni znanstveni simpozij pod pokroviteljstvom Mednarodnega odbora za umetnostno zgodovino (Comité International d'Histoire de l'Art - CIHA), Univerza v Mariboru, 10.-14. maj 2011 = international colloquium under the auspices of the International Committee of the History of Art (CIHA), University of Maribor, 10th-14th May 2011 ; [organizatorja] Univerza v Mariboru [in] Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo = [organizers] University of Maribor [and] Slovene Art History Society ; [uredili, editors Marjeta Ciglenečki, Gorazd Bence, Polona Vidmar ; prevodi, translations Mladen Kraljić, Tjaša Mohar, Tomaž Onič ; fotografija, photography Boris Farič]. - Maribor : Filozofska fakulteta = Faculty of Arts, 2011 ([Maribor] : Dravske tiskarne). - 68 str. ; 30 cm

Prispevki v angl., nem. ali špan., uvodni besedili v slov. in angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6656-66-5
a) umetnostni stili - srednjeveška umetnost - Slovenija - Evropa - 15.st. - zborniki - posvetovanja

7.033"14"(497.4+4)(082)
K II 1540
COBISS.SI-ID 66925313

68.
        UNIVERSITÄTSSTADT Marburg / [Vorwort Rainer Kieselbach ; Übersetzungen Lucette Claudet, Madeleine Kinsella ; Aufnahmen Klaus Laaser]. - Marburg : K. Laaser, 1995. - 80 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 3-9800115-0-X
a) Marburg - domoznanstvo - Nemčija - albumi

908(430 Marburg)(084.12)
K I 3540
COBISS.SI-ID 53543937

69.
VANDERGHOTE, Philippe
        Gids voor kids / teksten en samenstelling Philippe Vanderghote & Lieven Stubbe : de geschiedenis van Ieper en haar vesting ; tekeningen en vormgeving Diederik Vanderblicke. - Ieper : Stad Ieper, [s.d.]. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

a) Ieper b) zgodovina

94(493)
K II 1536
COBISS.SI-ID 1191045

70.
VODNIK, Valentin
        Vodnikova velika pratika za leta 1795, 1796 in 1797. - Faksimilirana izd. / spremna beseda Branko Reisp. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1996 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - [123] str. : faks. ; 23 cm. - (Monumenta litterarum Slovenicarum)

Ov. in hrbtni nasl.: Vodnikova velika pratika : 1795, 1796, 1797. - Vodnikova velika pratika za leta 1795, 1796 in 1797 / Branko Reisp: str. 107-121. - Izv. izd.: V Lublani, 1795-1797

ISBN 86-11-14720-0
a) Velika pratika - 1795-1797 - Faksimili b) koledarji c) 18.st. d) faksimile

050.9(497.12)"1795/1797"
094.1=863"1795/1797":050.9
K I 3541
COBISS.SI-ID 56749056

71.
        Die WAAGE [zetischrift der Grünenthal GmbH]. - Popis po: Bd. 16, n. 2 (1977) . - Stolberg (Rheinland) : Grünenthal (1970-). - 29 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja. - Je nadaljevanje: xxxxxxxxxx = ISSN 0533-3334
ISSN 0017-4874 = Die Waage (Stolberg)

792
K II 1542
1988
COBISS.SI-ID 22831416

72.
        WITTENBURG in alten Ansichten und kurzen Texten : auf einem Stadtrundgang, einer kleinen Wanderung und einer Kutschfahrt zu den Herrensitzen / Stadt Wittenburg (Hrsg.) ; bearbeitet von Magret Hacker. - 1.-2. Tsd. - Reutlingen : Suum cuique, 1997 (Ljubljana : Delo). - 214 str. : ilustr. ; 16 x 21 cm. - (Die Reihe beider Mecklenburg ; Bd. 12) (Mitteldeutsche Stadtgeschichte in Wort und Bild ; Bd. 5)

ISBN 3-927292-62-1
a) Wittenburg b) Nemčija c) kulturna zgodovina d) razglednice

77.047.1(430 Wittenburg)
779:908(430 Wittenburg)
930.85(430 Wittenburg)
K 1803
COBISS.SI-ID 72665856

73.
        ZÁKLADNÍ pravidla pro zpracování archivního materiálu. - [Praha] : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1958. - 33 str. ; 20 cm. - (Metodické instrukce a návody archivní správy MV ČSR)

Kazalo
a) arhivsko gradivo b) pripomočki za iskanje c) dokumentarno gradivo d) Češka e) arhivistika f) popisovanje

930.25
K 1796
COBISS.SI-ID 1161077

74.
        ZAPUŠČINA Štefke Cobelj / [avtorji besedil Mira Petrovič ... [et al.] ; zbrala in uredila Mira Petrovič ; fotografije Martin Ozmec ... et al.]. - Ptuj : Knjižnica Ivana Potrča, 2012. - 135 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Summary. - Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-91871-3-5
a) Cobelj, Štefka (1923-1989) - Zapuščina b) znamenite osebnosti c) biografije

930.253(497.4):929Cobelj Š.
929Cobelj Š.
K II 1543 a
COBISS.SI-ID 261589248

75.
        ZGODOVINSKI časopis = Historical review = Istoričeskij žurnal : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)-        . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947-. - 24 cm

Četrtletnik
ISSN 0350-5774

941/949
949.712
K I 400
66 2012 1/2
COBISS.SI-ID 4293634

76.
ZVEZA socialistične mladine Slovenije. Kongres (11 ; 1982 ; Novo mesto)
        Dokumenti / 11. kongres ZSMS, Novo mesto 23., 24. oktober 1982. - [Ljubljana] : Republiška konferenca ZSMS, 1983. - 94 str. ; 24 cm

Ov. nasl. - 8.000 izv.
a) mladina b) Slovenija c) kongresi

329.78(497.4)(063)"1982"
K I 3519
COBISS.SI-ID 3675193


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO