COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Seznam novosti sept-okt 2011


1.
        ARHITEKTURNA zgodovina / uredili Renata Novak Klemenčič, Martina Malešič, Matej Klemenčič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2008 (Ljubljana : Bori). - 230 str. : ilustr. ; 28 cm

Arhitekturna zgodovina : izhodišče za sodelovanje / Matej Klemenčič: str. 9-12. - 400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-237-437-2 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
a) Arhitektura - Umetnostna zgodovina - Zborniki b) arhitekturna zgodovina

72:7.072(082)
FRASCATI:
6-302
K II 1472
COBISS.SI-ID 256623104

2.
        ARHIVSKA praksa = Archival practice . - Tuzla : Historijski archiv : Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Ogranak Tuzla. - 24 cm

ISSN 1512-5491 = Arhivska praksa

930.25
K I 2462 14 2011
COBISS.SI-ID 14798645

3.
ARHIVSKO društvo Slovenije. Zborovanje (25 ; 2011 ; Ptuj)
        Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov / 25. zborovanje [Arhivskega društva Slovenije], Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011 ; [organizatorja] Arhivsko društvo Slovenije [in] Arhiv Republike Slovenije ; [uredila Zdenka Bonin, Marjan Vogrin ; prevod izvlečkov, prevod iz angleščine Alenka Hren]. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2011. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6143-35-6
a) Arhivistika - Slovenija - Posvetovanja b) arhivsko gradivo c) arhivi

930.25(497.4)(082)
K II 1477 a, b
COBISS.SI-ID 257743360

4.
        BILO je žmetno pa tüdi lepo : življenjepisi Prlekov in Prekmurcev / [uredila Marija Makarovič ; slovarček narečnih besed Ivica Stolnik ; fotografije avtorjev Dani Mauko]. - Radenci : KUD Bubla, 2009 ([Černelavci] : aiP Praprotnik). - 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bubla ; 5)

1.000 izv.
ISBN 978-961-92776-0-7
a) Slovenci - Prekmurje - Biografije b) Slovenci - Prlekija - Biografije c) domoznanstvo d) spomini e) etnografije

929(497.411/.412)
908(497.411/.412)
K I 3446
COBISS.SI-ID 63936001

5.
        BLÄTTER für Heimatkunde : Historischer verein fur Steiermark . - Graz : Historischer Verein für Steiermark, 1923

ISSN 0006-4459 = Blätter für Heimatkunde

93/99
K I 390 85 2011 1-2
COBISS.SI-ID 4264202

6.
        CONTINUED warnings of son Ahman to the leaders of the nations of the earth / [edited by] Warren S. Jeffs. - [Hildale (Utah) : Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, cop. 2011]. - 163 str. ; 28 cm

ISBN 978-1-937271-00-8 (broš.) ISBN 1-937271-00-5 (broš.)
a) Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints - Doctrines b) Prophecy c) Eschatology d) Judgment Day e) verstvo f) prerokbe g) doktrine h) sodni dan

27
K II 1474
COBISS.SI-ID 3968727

7.
        DRUG z drugim : ob 50-letnici dvojezičnega šolstva na narodnostno mešanem območju v Prekmurju / [uredili Jožefa Herman, Tatjana Sabo ; prevod Mária Pisnjak, Erzsébet Király Patyi ; slikovno gradivo arhivi vzgojno-izobraževalnih zavodov] = Együtt egymásért : a kétnyelvű oktatás 50. évfordulója a nemzetiségileg vegyesen lakott Muravidéken / [szerkesztették Jožefa Herman, Tatjana Sabo ; fordította Mária Pisnjak, Erzsébet Király Patyi ; képanyag az oktató-nevelő intézetek archívuma]. - Lendava : Dvojezični vzgojno-izobraževalni zavodi na narodnostno mešanem območju v Prekmurju = A kétnyelvű nevelő-oktató intézetek a nemzetiségileg vegyesen lakott Muravidéken, 2010. - 301, [2] str. : ilustr. ; 24 cm

1200 izv.
ISBN 978-961-269-218-6
a) Dvojezično šolstvo - Prekmurje - Zborniki

37(497.411)(091)(082)
K I 3460
COBISS.SI-ID 250177280

8.
ERKER, Konrad
        Zeitzeugnisse : 1937-2011 : Erlebtes, Erfahrenes, Erkanntes / Konrad [Kurt] Erker. - Klagenfurt : Verlag des Kärntner Landesarchivs, 2011. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-3-900531-82-9
a) zgodovina b) Avstrija c) domoznanstvo d) 1937-2011

94(436)1937/2011
K I 3462
COBISS.SI-ID 1136773

9.
FERENC, Mitja
        Huda jama : skrito za enajstimi pregradami : poročilo 2 / Mitja Ferenc, Mehmedalija Alić, Pavel Jamnik. - Ljubljana : Družina, 2011 (tiskano v Sloveniji). - 280 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 video DVD

1.500 izv. - Povzetek v slov., hrv. in angl.
ISBN 978-961-222-841-5
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - Slovenija b) Vojne žrtve - Grobišča - Slovenija c) Slovenija - Politično nasilje - 1945-1946 d) Huda Jama

94(497.4)"1945/1946"
726.84:94(497.4Huda Jama)
FRASCATI:
6-100
K II 1471
COBISS.SI-ID 255793920

10.
        GLASBA / [slovensko izdajo so pripravili Katarina Bedina ... [et al.] ; uredila Ksenija Dolinar]. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1987. - 308 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Leksikoni Cankarjeve založbe)

Prevod in priredba dela: Herder Lexikon Musik
ISBN 86-361-0147-6
a) glasba b) leksikoni

78(031)
031:78
K 1754
COBISS.SI-ID 21746177

11.
        GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of Slovene Ethnological Society. - Let. 15, št. 5 (1975)- . - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1975-. - 24 cm

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Glasnik slovenskega etnografskega društva
ISSN 0351-2908 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva

39
K I 1716, K II 937 51 2011 1/2
COBISS.SI-ID 6725378

12.
GRIESSER-Pečar, Tamara
        Maribor/Marburg an der Drau : eine kleine Stadtgeschichte / tamara Griesser-Pečar. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2011. - 372 str. : ilustr. ; 21 cm

Napis na platnicah: Europäische Kulturhauptstadt 2012. - Kazalo
ISBN 978-3-205-78720-4
a) Kulturna zgodovina - Maribor b) Maribor - Zgodovina

949.74 Maribor
908(497.4Maribor)
K I 3456
COBISS.SI-ID 1135749

13.
HERSCHY, Reginald W.
        Freiheit um Mitternacht : Österreich 1938-1955 : traumatische Besatzungsjahre / Reginald Herschy ; deutsche Übersetzung Gabriele Stieber. - Klagenfurt : Verlag des Kärntner Landesarchivs, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Freedom at midnight. Austria: 1938-1955. A story of the traumatic years of occupation
ISBN 978-3-900531-80-5
a) zgodovina b) Avstrija c) okupacija d) zavezniki e) 1938-1955

94(436)1938/1955
FRASCATI:
6-100
K I 3463
COBISS.SI-ID 46936930

14.
HETZER, Gerhard
        Waldgeschichten : Forst und Jagd in Bayern 811-2011 : Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs München, 31. März bis 31. Mai 2011 und Freilichtmuseum Glentleiten, 3. Juli bis 11. November 2011 / [Katalog Gerhard Hetzer und Elisabeth Weinberger ; in Zusammenarbeit mit Christoph Bachmann ... [et al.]. - München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 2011. - 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns, ISSN 0932-5042 ; Nr. 54)

Avtorja navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 219-237
ISBN 978-3-938831-25-0
a) gozd b) gozdovi c) gozdarstvo d) lov e) Bavarska f) 811-2011

630(430.129)"811/2011"
639.1(430.129)"811/2011"
K I 3451
COBISS.SI-ID 1290357

15.
        HISTORIA Varasdiensis = Časopis za varaždinsku povjesnicu . - Varaždin (Franjevački trg 6) : Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije. - 24 cm

ISSN 1848-0837 = Historia Varasdiensis

94(497.5-37Varaždin)
K I 3450 2011 1
COBISS.SI-ID 1125253

16.
        HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Graz. - Bd. 1 (1968)- . - Graz : Stadt Graz, 1968-. - 24 cm

Občasno

943.64
K I 1180 2011 41
COBISS.SI-ID 30940929

17.
        KATALOG ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje. Šolsko leto 2011/12 / [zbrala in uredila Gašper Troha in Špela Frlic]. - Ljubljana : Cankarjev dom : Ministrstvo za kulturo RS, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 383 str. ; 22 cm. - (Projekt Kulturni bazar 2011 : kultura se predstavi)

4.500 izv.
a) Kulturne ustanove - Slovenija - Adresarji b) Kulturne prireditve - Slovenija - Katalogi c) Umetnostna vzgoja - Slovenija - Katalogi

061(497.4)(050.87)
008(497.4)
37.015.31:7(497.4)
7.079(497.4)
K 1748 a
COBISS.SI-ID 980981

18.
KAVČIČ, Stane
        Dnevnik in spomini : (1972-1987) / Stane Kavčič ; uredila Igor Bavčar in Janez Janša. - 3. izd. - Ljubljana : Časopis za kritiko znanosti, 1988. - 630 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

1. izd. objavljena kot št. 109/110 in 111/112 Časopisa za kritiko znanosti, Ljubljana, 1988. - Sreče človeku ne more dati ne država in ne partija - lahko pa mu jo vzeme / Igor Bavčar, Janez Janša: str. 597-622. - Kazalo
a) zgodovina b) komunizem c) Jugoslavija d) biografije

340.158
929 Kavčič S.(092)
949.71"1972/1987":929 Kavčič S.(092)
K I 3465
COBISS.SI-ID 4350466

19.
KOLŠEK, Vera
        Šempetrska nekropola / Vera Kolšek. - 3. izd. - V Mariboru : Obzorja, 1980 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 30 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 27)

Ov. nasl.: Šempeter. - Bibliografija: str. 30
a) Šempeter v Savinjski dolini b) arheološke najdbe c) antika

904(497.4 Šempeter v Savinjski dolini)
K 445/27 a
COBISS.SI-ID 5948416

20.
KOVAŠKI muzej (Kropa)
        Kovaški muzej v Kropi / Janez Šmitek. - 2. izd. - V Mariboru : Obzorja, 1980 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - 30 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 68)

Nasl. str. je hrbtna str. ov. - Bibliografija

908.497.12 Kropa
069.5(497.12 Kropa)
K 445/68
COBISS.SI-ID 3347201

21.
KRAJNC, Bojan
        Slovenec v gardi : "pravica do ubijanja" / Bojan Krajnc. - Maribor : samozal.(K.B.), 1993. - 186 str. ; 21 cm

a) plačanci - vojna - Hrvatska - 1991-1992 - spomini

355.318.2(497.13)"1991/1992"
K 1756
COBISS.SI-ID 35931905

22.
LEŠNIK, Sabina, 1965-
        Prireditev Mariborski teden v Mariboru : predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Per gradus] / Sabina Lešnik, Nina Gostenčnik. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2011 (Ljubljana : Papir servis). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1408-4074 ; zv. 35)

Uvodnik: str. 3-4. - 150 izv.
ISBN 978-961-6507-42-4
a) Mariborski teden (Maribor) - Razstavni katalogi b) arhivsko gradivo c) obrtni sejmi d) fotografsko gradivo

339.174(497.4Maribor)"1932/1961"(083.824)
K II 1364/35 a
COBISS.SI-ID 67626497

23.
LIKAR, Peter, novinar
        Lev Milčinski : [temna stran belega dne] / [Peter Likar ; fotografije Marjan Smerke]. - Maribor : Obzorja, 1980. - 57 str. : fotogr. ; 17 cm. - (Slovenski znanstveniki / Obzorja ; 3)

Ov. nasl. - Avtor naveden na hrbtu ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 47-57
a) Milčinski, Lev b) psihiatrija c) Slovenija d) bibliografije e) biografije f) intervjuji

929Milčinski L.(047.53)
616.89(497.12):929 Milčinski L.
012 Milčinski L.
K 1749
COBISS.SI-ID 4552961

24.
LIKAR, Peter, novinar
        Lojze Ude - moje bitke / Peter Likar ; [fotografije Marjan Smerke]. - Maribor : Obzorja, 1980. - 43 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Slovenski znanstveniki ; 2)

Bibliografija: str. 42-43
a) Ude, Lojze (1896-1982) - Biografije b) koroški Slovenci

929 Ude L.
323.15(436.5=163.6)
012 Ude L.
K 1750
COBISS.SI-ID 4552705

25.
        LIKOVNA umetnost / [prevod Aleš Rojec ; priredba Stane Bernik ...[et al.]. - 2., dop. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1985. - 291 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Leksikoni Cankarjeve založbe)

Prirejeno po "Herder Lexikon Kunst"

7(03)
03:7
K 1755
COBISS.SI-ID 14983681

26.
        LJUDSTVA sveta. Knj. 1, Indonezija, Filipini in Malezija, Avstralija in Melanezija z Novo Gvinejo, Tihomorski otoki / [urednik zbirke Edward Evans-Pritchard ; prevodi Branko Gradišnik ... [et al.] ; zemljevidi Gordana Beltram ; fotografije Burt Glinn ... [et al.]]. - Slovenska izd. / urednik Jože Vilfan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - 430 str. : ilustr. ; 29 cm

Slovenci in neevropske kulture / Zmago Šmitek: str. 24-25
a) ljudstva sveta b) etnologija

39(100)
572.9(100)
K II 1486/1
COBISS.SI-ID 18035457

27.
        LJUDSTVA sveta. Knj. 2, Mehika in Medmorska Amerika, Andske dežele, Amazonija, Orinoko in pampe / urednik zbirke Edward Evans-Pritchard ; prevodi Branko Gradišnik ... [et al.] ; zemljevidi Gordana Beltram ; fotografije Burt Glinn ... [et al.]. - Slovenska izd. / urednik Jože Vilfan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - 430 str. : ilustr. ; 29 cm

a) prvinska ljudstva - etnologija - Indijanci - Lakandoni - Kuni - Kogi - Kečuji - Ajmari - svet

39(100)
572.9(100)
303(100)
K II 1486/2
COBISS.SI-ID 18035713

28.
        LJUDSTVA sveta. Knj. 3, Severna Afrika in Arabski polotok, Tropska Afrika, Južna Afrika / [urednik zbirke Edward Evans-Pritchard ; prevodi Maja Žvanut ... [et al.] ; zemljevidi Gordana Beltram ; fotografije Burt Glinn ... [et.al]. - Slovenska izd. / urednik Jože Vilfan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980. - 431 str. : ilustr. ; 29 cm

a) ljudstva sveta b) etnologija

39(100)
572.9(100)
K II 1486/3
COBISS.SI-ID 18035969

29.
        LJUDSTVA sveta. Knj. 6, Evropa, Sovjetska zveza vzhodno od Urala in Mongolija, jugozahodna in osrednja Azija / [urednik zbirke Edward Evans-Pritchard ; prevodi Irena Trenc-Frelih ... [et al.] ; zemljevidi Gordana Beltram ; fotografije Burt Glinn ... [et.al]]. - Slovenska izd. / urednik Jože Vilfan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980. - 430 str. : ilustr. ; 29 cm

a) ljudstva sveta b) etnologija

39(100)
572.9(100)
K II 1486/6
COBISS.SI-ID 18036737

30.
        LJUDSTVA sveta. Knj. 4, Indijska podcelina s Sri Lanko, Kitajska, Japonska in Koreja, Jugovzhodna Azija / urednik zbirke Edward Evans-Pritchard ; prevodi Jože Vilfan ... [et al.] ; zemljevidi Gordana Beltram ; fotografije Burt Glinn ... [et al.]. - Slovenska izd. / urednik Jože Vilfan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980. - 431 str. : ilustr. ; 29 cm

a) prvinska ljudstva - etnologija - Parsi - Gondi - Sikhi - Vedi - Ajnuji - svet

39(100)
572.9(100)
301(100)
K II 1486/4
COBISS.SI-ID 18036225

31.
        LJUDSTVA sveta. Knj. 5, Severna Amerika, Atlantski otoki s Karibi, Arktika / urednik zbirke Edward Evans-Pritchard ; prevodi Branko Gradišnik ... [et al.] ; zemljevidi Gordana Beltram ; fotografije Burt Glinn ... [et al.]. - Slovenska izd. / urednik Jože Vilfan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980. - 431 str. : ilustr. ; 29 cm

a) prvinska ljudstva - etnologija - Indijanci - Sjuji - Dakota - Kvaikutli - Mormoni - Eskimi - Laponci - Čukči - svet

39(100)
572.9(100)
301(100)
K II 1486/5
COBISS.SI-ID 23629057

32.
LOGONDER, Tone
        Veličastje mavca : [Galerija Ivana Groharja, 23. junij - 14. avgust 2011] / Tone Logonder ; [besedilo Jana Mlakar, Boštjan Soklič ; fotografije Tihomir Pinter]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2011 ([Žirovnica] : Medium). - [16] str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 800 izv.
a) Logonder, Tone (1932-1987) - Razstavni katalogi b) slovensko kiparstvo c) osebne razstave

730(497.4):929Logonder T.
K 1758
COBISS.SI-ID 10238879

33.
        MED vrelci, mlini in klopotci : življenjepisi Radenčanov in okoličanov / [uredila Marija Makarovič ; slovarček Boni Logar in Slavica Pirc ; fotografski portreti avtorjev Dani Mauko]. - Radenci : KUD Bubla, 2000 (Radgona : Miču-tisk). - 267 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bubla ; 1)

1.000 izv.
a) Slovenci - Radenci - Biografije b) Slovenska ljudska kultura - Radenci - 20.st. c) avtobiografije d) etnologija

929(497.4-188)
39(497.4-188)
K I 3448
COBISS.SI-ID 44638465

34.
        OD murskih ravnic do vinskih goric : življenjepisi Prekmurcev in Prlekov ob Muri / [uredila Marija Makarovič ; slovarček Boni M. Logar in Slavica Pirc ; fotografije avtorjev Dani Mauko]. - Radenci : KUD Bubla, 2001 (Radgona : Miču-tisk). - 254 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Bubla ; 2)

1.000 izv.
a) Slovenci - Prekmurje - Biografije b) Slovenci - Prlekija - Biografije c) domoznanstvo d) etnografija e) slovensko ljudsko izročilo f) avtobiografije

929(497.4-18)
908(497.4-18)
39(497.4-18)
K I 3447
COBISS.SI-ID 45864961

35.
        PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja = scientific multidisciplinary research journal. - God. = Year 1, br. = vol. 1 (2002)- . - Samobor : Hrvatski zemljopis, 2002-. - 30 cm

Polletnik

908(497.5 Podravina)
949.75 Podravina
K II 948 10 2011 19
COBISS.SI-ID 47504385

36.
PRAPROTNIK, Nada
        Alpski botanični vrt Juliana v Trenti / Nada Praprotnik ; [posnetki so delo Toneta Wrabra ; izdaja Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo]. - [2. izd.]. - Maribor : Obzorja, 1980. - 38 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 65)

5.000 izv.
a) botanični vrtovi b) Trenta c) Julijana d) alpske rastline e) alpske cvetlice f) vodniki

58.006(497.4 Trenta)
719:712.23(497.4 Trenta)
582(234.3)
K 445/65
COBISS.SI-ID 5959680

37.
        PRISPEVKI za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions á l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Let. 26, št. 1/2 (1986)- . - Ljubljana : Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (Trg osvoboditve 1), 1986-. - 24 cm

Letnik (v dvojn. št.). - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838
ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino

949.712
93/99
K I 568 60 2011 1-2
COBISS.SI-ID 7530754

38.
RAVNIKAR, Tone, 1958-
        Benediktinski samostan v Gornjem Gradu / Tone Ravnikar. - Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2010 (Postojna : Čukgraf). - 171 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Studia historica Slovenica ; 6)

ISBN 978-961-6855-01-3
a) Cerkvena zgodovina - Škofije - Gornji Grad - Arhivsko gradivo b) benediktinci c) samostani d) Slovenija

27-789.2(497.4Gornji Grad)
K I 3452
COBISS.SI-ID 67448321

39.
        READER'S digest Der Brockhaus : in zwei Bänden / [Redaktionelle Leitung: Annette Zwahr. Redaktorin: Jutta Arndt ...[et. al]]. - Exklusive Sonderausg. - Leipzig ; Mannheim : Brockhaus, 1999. - 2. Bd. : ilustr. ; 29 cm

Brockhaus. - Vsebina Bd. 1: A-K. - 582 str. ; Bd. 2: L-Z. - Str. 533-1032.
ISBN 387-070-84-41 ISBN 978-387-070-84-43
a) Enciklopedija b) enciklopedije

030.3=112.2
K II 1476
COBISS.SI-ID 1134213

40.
        REKE življenja se stekajo : življenjepisi prebivalcev ob Muri in Ščavnici / [uredila Marija Makarovič ; slovarček Slavica Pirc, Vera Zadravec in Boni M. Logar ; fotografije avtorjev Dani Mauko]. - Radenci : KUD Bubla, 2002 ([Murska Sobota] : Praprotnik). - 311 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Bubla ; 3)

1.000 izv.
a) Slovenci - Pomurje - Biografije b) domoznanstvo c) etnografija d) slovensko ljudsko izročilo e) avtobiografije

929(497.4-18)
908(497.4-18)
39(497.4-18)
K I 3449
COBISS.SI-ID 121155840

41.
        SILA spomina : dr. France Prešeren v spominih svojih sodobnikov / izbral in uredil [in spremno besedo napisal] Janez Mušič ; [tekste Ernestine Jelovškove prevedel Dušan Ludvik ; arhivske dokumente preslikal ter fotografije napravil Lado Mlekuž]. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Prešernova družba, 1986 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 352 str., [16] f. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Kultura / Mladinska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 345-346
a) Prešeren, France (1800-1849) - Spomini sodobnikov b) slovenski pesniki c) biografije d) albumi

929 Prešeren F.
821.163.6.09 Prešeren F.
821.163.6-94(082)
779:929 Prešeren F.
K I 3464
COBISS.SI-ID 15748097

42.
STEFANOVIĆ, Momčilo
        Potpis: Tito : "Bili smo Titovi šifranti" : kazivanje Branke i Pavla Savića / Momčilo Stefanović. - Zagreb : Globus, tiskano 1980 (Ljubljana : Delo). - 260 str., [48] str. pril. ; 25 cm. - (Biblioteka Za mir)

Ov. nasl.: Potpisano Tito. - Predgovor / Leo Mates: str. 7-12. - Još reč-dve o Branki i Pavlu Saviću: str. 251-256. - Beleška o piscu: str. 257-258
a) Savić, Branka - Spomini b) Savić, Pavle - Spomini c) Broz, Josip (1892-1980) d) Jugoslavija e) NOB f) druga svetovna vojna g) kominterna h) dokumenti

94(497.1)"1941/1945"
929 Broz J.-Tito(093)
COBISS.SI-ID 12389681

43.
ŠTAUBRINGER, Zvonko, 1931
        Ne stalinizmu / Zvonko Štaubringer ; [prevedel Aljoša Vrečar]. - Zagreb : Globus, 1980. - 268 str., [40] str. pril. ; 25 cm. - (Biblioteka Za mir)

Izv. stv. nasl.: Ne staljinizmu. - 10.100 izv. - Predgovor / Leo Mates: str. 9-14
a) stalinizem

329.15(497.1)"1948/1972": (29 Broz J.-Tito
K I 3468
COBISS.SI-ID 21911552

44.
ŠTAUBRINGER, Zvonko, 1931
        Po Titovi poti 1945 / Zvonko Štaubringer ; [prevedla Majda Jeglič]. - Zagreb : Globus, 1980. - 214 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Za mir)

Izv. stv. nasl.: Titovim putem 1945. - Predgovor / Leo Mates: str.9-14

929 Broz J.-Tito
K I 3467
COBISS.SI-ID 21914624

45.
ŠTAUBRINGER, Zvonko
        Maršal miru / Zvonko Štaubringer ; [prevedla Sonja Likar, Dušan Merhar]. - [Ljubljana] ; Zagreb : Delo, Globus, 1980 (Ljubljana : Delo). - 327 str., [47] str. pril. ; 25 cm. - (Biblioteka Za mir)

Izv. stv. nasl.: Maršal mira. - 7.000 izv.
a) Tito b) Jugoslavija

929 Broz J.-Tito:327
327(497.1):929 Tito
886.1/.2-94
K I 3469
COBISS.SI-ID 21910528

46.
        TITO - Churchill, strogo tajno : [zbornik britanskih dokumentov 28. maja 1943 - 21. maja 1945] / zbral in uredil Dušan Biber ; [prevod Mitja Meršol ... et al.]. - Zagreb ; [Ljubljana] : Delo, Globus, tiskano 1981 (Ljubljana : Delo). - XLVII, 591 str. ; 25 cm. - (Zbirka Za mir)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 22.000 izv. - Predgovor / Dušan Biber: str. V-X. - Osnutek za uvodne besede prof. dr. Jovana Marjanovića: str. XI-XVIII. - Uvod / Vladimir Velebit: str. XIX-XL. - Predmetni indeks. - Indeks geografskih imen. - Bibliografija: str.585-589

930.2(410:497.1)"1943/45"
327(410:497.1)"1943/45"
K I 3466
COBISS.SI-ID 21976576

47.
        TITOVA poslednja bitka / [uredil Miro Poč ; likovno uredil Matjaž Vipotnik ; avtorji besedil Stane Ivanc, Andrej Novak, Božidar Pahor, Alenka Puhar, Olga Ratej, Vlado Šlamberger, Janez Zadnikar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1980. - 271 str. : ilustr. ; 1980

37.000 izv.
a) Broz, Josip (1892-1980) - Smrt

929 Broz J.-Tito"1980"
K II 1488
COBISS.SI-ID 5857536

48.
WRABER, Tone, 1938-2010
        Trenta / Tone Wraber. - 2. izd. - V Mariboru : Obzorja, 1980. - 38 str. : ilustr., delno v barvah ; 16 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 61)

a) rastlinstvo - fitogeografija - naravni spomeniki - Trenta - Slovenija b) domoznanstvo - kulturni spomeniki

908.497.12 Trenta(026)
719:712.23(497.12 Trenta)
58.006(497.12:234.2)
91(026)(497.12 Trenta)
K 445/61
COBISS.SI-ID 3344897

49.
        Z žuljavo roko do skorjice kruha : življenjepisi Prlekov, Goričancev in izseljencev / [uredila Marija Makarovič ; slovarček narečnih besed Slavica Pirc ; fotografije avtorjev Dani Mauko, Marija Marič]. - Radenci : KUD Bubla, 2005 ([Černelavci] : aiP Praprotnik). - 351 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bubla ; 4)

1.000 izv.
ISBN 961-238-518-1
a) Slovenci - Goričko - Biografije b) Slovenci - Prlekija - Biografije c) Slovenski izseljenci - Biografije d) spomini e) domoznanstvo

929(497.411/.412)
K I 3445
COBISS.SI-ID 55460097

50.
        ZEITSCHRIFT des Historischen Vereines für Steiermark. - Jg. 1 (1903)- . - Graz : Selbstverlag des Historischen Vereines für Steiermark, 1903-. - 23 cm

Letnik. - Popis po Jg. 84(1993)
ISSN 0437-5890 = Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark

943.64
K I 387 101 2010 2
COBISS.SI-ID 5129226

51.
ZGODOVINSKI arhiv (Celje)
        Vodnik po fondih in zbirkah / [izdal] Zgodovinski arhiv Celje ; [avtorji besedil Bojana Aristovnik ... [et al.] ; urednik Bojan Cvelfar]. - 3. dopolnjena izd. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2010 (Velenje : Eurograf). - XXVI, 780 str.

ISBN 978-961-6448-26-0
a) Zgodovinski arhiv (Celje) - Vodniki b) arhivi c) Slovenija d) arhivsko gradivo

930.253(497.4Celje)
K II 1478
COBISS.SI-ID 257272320

52.
ŽGAJNAR, Matija
        Ljubljana v bodeči žici / Matija Žgajnar ; [izdaja Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine v Ljubljani]. - V Mariboru : Obzorja, 1980. - 30 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 99)

Ovojni naslov: Ljubljana v žici. - 3.000 izv.

940.534.971.2 Lj. "1941/43"
K 444/99 K 445/99 a
COBISS.SI-ID 5968640

53.
ŽURAJ, Marko
        Med regionalizmom in jugoslovanstvom : "Liberalizem" na Štajerskem med letoma 1918 in 1923 / Marko Žuraj. - Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2010 (Postojna : Čukgraf). - 218 str. ; 24 cm. - (Zbirka Studia historica Slovenica ; 5)

ISBN 978-961-6855-00-6
a) Štajerska - Politična zgodovina - 1918-1923 b) liberalci c) Kraljevina SHS d) Slovenija

323(497.4)"1918/1923"
K I 3454
COBISS.SI-ID 67453441