COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Novosti jan-feb 2012


1.
        Gli ARCHIVI italiani, Vienna 2004 / Associazione nazionale archivistica italiana ; Direzione generale per gli Archivi. - Roma : L'Economica, 2004. - 264 str. : ilum. ; 30 cm. - (Il Mondo degli archivi ; Anno XII, nuova serie numero 1-2)

Predstavitev na XV. kongresu Mednarodnega arhivskega sveta, Dunaj 2004
a) Arhivi - Italija b) arhivi

930.25
K II 1509
COBISS.SI-ID 1162117

2.
CURK, Jože
        Maribor 2012 : evropska prestolnica kulture : vodnik po mestu / [Ogledi Jože Curk in Primož Premzl, Mesto nekoč in sedaj s poudarkom na kulturi Primož Premzl ; uvodnika Mitja Čander in Primož Premzl ; risbe Dejan Skrt ; fotografije Zmago Jeraj ... [et al.] ; arhivsko slikovno gradivo Carmina Slovenica ... [et al.] ; načrta Geodetski inštitut Slovenije]. - 1. izd. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 141 str. : ilustr. ; 19 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6055-34-5
a) Maribor - Turistični vodniki b) Maribor - Krajepis

913(497.4Maribor)(036)
908(497.4Maribor)
K 1777 a
COBISS.SI-ID 67962881

3.
        ČASOPIS za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography / Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo v Mariboru. - Let. 1, št. 1 (1904)-let. 35, št. 1/2 (1940) ; Nova vrsta, Let. 1, št. 1 (1965)-        . - Maribor : Obzorja, 1904-. - 23 cm

Polletnik. - Med 1941 in 1964 ni izhajalo
ISSN 0590-5966 = Časopis za zgodovino in narodopisje

39
949.712
930.85
K I 392
82 2011 1+2/3+4
COBISS.SI-ID 769284

4.
DEL Bianco Cotrozzi, Maddalena
        Precetti e Riti di purità femminile nelle tre grandi religioni monoteisti / Maddalena Del Bianco Cotrozzi. - Udine : Editrice Universitaria Udinese Srl, 2004. - 117 str. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 88-8420-196-9
a) Judje b) Židje

26-846
K 1766
COBISS.SI-ID 1158277

5.
DIJAŠKI dom (Krško)
        Dijaški dom Krško : 1951-1985 : SI_ZAC/1107 / [avtor] Ivanka Zajc-Cizelj. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2011 ([Celje] : Dikplast). - 148 str. ; 21 cm. - (Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje. Inventarji ; 12)

200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6448-28-4
a) Dijaški dom (Krško) - Zgodovina - 1951-1985 - Arhivsko gradivo b) dijaški domovi c) Slovenija d) zgodovinski pregledi

37.018.32(497.4Krško)"1951/1985"(093)
K 1776
COBISS.SI-ID 259026944

6.
        ETNOLOG. [Nova vrsta] : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja = bulletin of the Slovene Ethnographic Museum. - [Vol.] 1=52, 1991-        . - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 1991- (Prešernova 20). - 24 cm

Letnik. - Publ. je tudi nadaljevanje Etnologa (ISSN 0353-4855). - Je nadaljevanje: Slovenski etnograf = ISSN 0350-0330
= Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana)

39(497.12)
K I 742
21 2011 1
COBISS.SI-ID 30616065

7.
        FRANZ Miklosich (Miklošič) : neue Studien und Materialien anläßlich seines 100. Todestages / herausgegeben von Walter Lukan. - Wien : Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, 1991. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Österreichische Osthefte, ISSN 0029-9375 ; Jg. 33 (1991), Sonderh.)

a) slovansko jezikoslovje b) slavistika c) Slavic linguistics d) Slavicist studies

808.1:929 Miklošič F.(082)
082.2 Miklošič F.
K I 3481
COBISS.SI-ID 31047425

8.
        GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in srodne vede = Bulletin of the Association of the Geographical Societes of Slovenia = Bulletin de L'Association des Sociétés de géographie de la Slovénie / glavni in odgovorni urednik Darko Radinja. - Let. 1 (1924)-        . - Ljubljana (Aškerčeva 12) : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924-. - 24 cm

Godišnje
ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik

91
K I 715
83 2011 1-2
COBISS.SI-ID 3590914

9.
        GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of Slovene Ethnological Society. - Let. 15, št. 5 (1975)-        . - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1975-. - 24 cm

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Glasnik slovenskega etnografskega društva
ISSN 0351-2908 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva

39
K I 1716, K II 937
51 2011 1/2+3/4
COBISS.SI-ID 6725378

10.
GOMBAČ, Maja
        "Modni pêle mêle" slovenske družbe med svetovnima vojnama / Maja Gombač ; [prevod povzetka Peter Altshul]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2011 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 384 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 13)

500 izv. - O avtorici: str. 381. - Bibliografija: str. 349-371. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-30-2
a) Moda - Reprezentacija - Slovenija - 1918-1941 b) Slovenska periodika - 1918-1941 c) oblačilna kultura d) kulturna zgodovina e) slovenski časopisi

391:050(497.4)"1918/1941"
050(497.4):391"1918/1941"
316.774(497.4)"1918/1941"
K I 3484
COBISS.SI-ID 258134016

11.
GRÖCHENIG, Hans
        Handschriftenfragmente von 500-1500 : Katalog der Ausstellung / Hans Gröchenig, Günther Hödl, Erhard Pascher. - St. Paul im Lavanttal : Archiv St. Paul, 1977. - 200 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Beiträge zur Kodikologie und zu den Historischen Hilfswissenschaften ; Hf. 1)

a) Razstave - St. Paul im Lavanttal - 1977 b) rokopisi c) 500-1500

061.4(436.5 St.Paul i.L.)"1977"
K II 1504
COBISS.SI-ID 1158533

12.
        KNJIGA pisama : izbor iz fundusa Državnog arhiva u Zagrebu / [odabir pisama, transkripcija i kazalo] Branka Molnar, Katarina Horvat, Mihaela Topolovec ; [predgovor, komentar, transkripcija i prijevod pisma baruna Raucha: Branka Molnar]. - Zagreb : Zagrebačko arhivističko društvo : Državni arhiv u Zagrebu, 2005. - 112 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 953-99478-0-4
a) pisma b) arhivsko gradivo

930.22:929(044)"16/19"
930.25(497.5Zagreb):930.22
K II 1505
COBISS.SI-ID 1161349

13.
        KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)-        . - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. - 30 cm

Trikrat letno
ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)

908
931/999
K II 183
60 2012 1
COBISS.SI-ID 8221696

14.
LELJAK, Roman
        Črne bukve Gornje Radgone 1945-1950 : Gornja Radgona, Radenci, Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici, Benedikt, Cerkvenjek, Radkersburg : zbornik dokumentov OZNE in UDBE iz časov neposredno po II. svetovni vojni / Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2011 (Ivančna gorica : Impress). - 564 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-92891-4-3

351.746.1(497.12-18)"1945/1950"
K II 1513
COBISS.SI-ID 67378177

15.
        MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs . - Wien : Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs, 1948-

ISSN 0259-4153 = Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs

K I 403
56 2011 1-2
COBISS.SI-ID 28151552

16.
MLINARIČ, Jože, 1935-
        Cistercijanska opatija Rein in njena povezanost s slovensko zemljo : (13. - 18. stoletje) / Jože Mlinarič. - Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2010 (Postojna : Čukgraf). - 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Studia historica Slovenica ; 7)

ISBN 978-961-6855-03-7
a) Cerkvena zgodovina - Cistercijani - Rein pri Gradcu - Arhivsko gradivo b) slovenski opati c) samostani d) samostanske posesti

27-789.25(436/497.4)"1200/1700"
K I 3477
COBISS.SI-ID 67452673

17.
        NEUKLONLJIVI Maribor / [urednik Sašo Radovanovič ; fotografije Danilo Škofič ... et al.]. - Maribor : Ostroga, 2011 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 291 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-92833-6-3
a) Slovenija - Vojna - 1991 - Zborniki b) Maribor - Zgodovina - 1990-1991 - Zborniki

94(497.4Maribor)"1990/1991"(082)
K II 1514 a
COBISS.SI-ID 256409856

18.
        PLITVICA : 1106-2006 : 900 let. - Gornja Radgona : Zgodovinsko društvo ; Plitvica : Vaški odbor, 2006 (Veščica : RO-KO internacional). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.
a) Plitvica - Zgodovina b) fotografije

94(497.4 Plitvica)
K II 1506
COBISS.SI-ID 229413888

19.
        PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja = scientific multidisciplinary research journal. - God. = Year 1, br. = vol. 1 (2002)-        . - Samobor : Hrvatski zemljopis, 2002-. - 30 cm

Polletnik

908(497.5 Podravina)
949.75 Podravina
K II 948
10 2011 19-20
COBISS.SI-ID 47504385

20.
POPOVIĆ, Boris, 1974-
        Vzemi si čas : zase in za Boga, za družino in za prijatelje ter za to knjigo / Boris Popović ; [predgovor brat Tilen]. - 1. izd. - Maribor : B. Popović, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 88 str. ; 20 cm

Predgovor / brat Tilen: str. 3-4. - Predstavitev avtorja: str. 86

ISBN 978-961-245-812-6

27-29
K 1771
COBISS.SI-ID 63660033

21.
RADOVANOVIČ, Sašo
        Ponovno doma : zgodovina 47. mariborskega pešpolka / Sašo Radovanovič. - Maribor : Založništvo Sašo Radovanovič, 2007. - 155 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-92285-0-0
a) Avstrijska vojska - Zgodovina b) Slovenci - Vojaška zgodovina c) habsburška monarhija

355.486(436-89)
I 3136 K I 3136 a
COBISS.SI-ID 236505856

22.
        STODESET let Cojzove koče na Kokrskem sedlu / [zbral in uredil Aleksander Sarnavsky]. - [Kamnik] : Planinsko društvo Kamnik, propagandni odsek, 2007 (Kamnik : Studio Dataprint). - 30 str. : ilustr. ; 21 cm

a) planinske koče b) Cojzova koča c) Cojzova koča na Kokrskem sedlu

796.52(234.323 Grintavec)
K 1775
COBISS.SI-ID 1162885

23.
        STUDIA Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije = humanities and social studies review. - Letn. 1, št. 1 (2001)-        . - Maribor (Koroška c. 160) : Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2001-

Polletnik. - Nasl. s prelim. str.
ISSN 1580-8122 = Studia Historica Slovenica

168.522
316
K I 2713
11 2011 1+2/3
COBISS.SI-ID 115987200

24.
        SV. Duh na Ostrem Vrhu = Hl. Geist am Osterberg / [fotografije, Fotos Urška Koren]. - Sv. Duh na Ostrem Vrhu : Župnija = Hl. Geist am Osterberg : Kath. Pfarramt, 2009. - 34 str. : barvne fotogr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Besedilo v slov. in prevod v nem. in obratno
a) Sv. Duh na Ostrem Vrhu - Cerkev - Zgodovina b) cerkve c) cerkvena arhitektura d) cerkvena zgodovina e) domoznanstvo

726(497.4Sv. Duh na Ostrem Vrhu)
K 1773
COBISS.SI-ID 6974238

25.
        ŠOLSKA kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : the miscellany for the history of schooling and education : organ of Slovene School Museum = Schulchronik : Sammelband für Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums. - [Vol.] 25 (1992)-        . - Ljubljana : Slovenski šolski muzej (Plečnikov trg 1), 1992-. - 24 cm

Letnik. - Popis po 1994, vol. 27(3). - 1992 nasl.: Zbornik za zgodovino šolstva - šolska kronika. - 1992 ovojni nasl.: Šolska kronika. - Deloma je nadaljevanje: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972
ISSN 1318-6728 = Šolska kronika

37(091)
K I 1138
20 2011 1/2+3
COBISS.SI-ID 51623936

26.
        ŠTIRIDESETLETNICA Pomurske planinske poti 1967-2007 / uredil Janez Glažar. - Murska Sobota : Meddruštveni odbor planinskih društev za Pomurje, 2007 (Markišavci : Animus - grafična delavnica). - 36 str. : ilustr. ; 21 cm

a) planinstvo b) Prekmurske planinske poti

796.52
K I 1774
COBISS.SI-ID 1163141

27.
ŠTUMBERGER, Jožica
        Stezice : Haloze v poeziji in prozi / Jožica Štumberger, Nives Marta Sitar ; [fotografije Halo]. - Cirkovce : Tiskarna Ekart Design, 2011 (Cirkovce : Ekart design). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - O avtoricah na sprednji notr. str. ov. - Vsebina: Poezija / Jožica Štumberger. Proza / Nives Marta Sitar

ISBN 978-961-276-119-6
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
K 1770
COBISS.SI-ID 66775809

28.
        ZGODOVINA za vse : vse za zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1994)-        . - Celje (Prešernova 24) : Zgodovinsko društvo Celje, 1994-. - 30 cm

Polletnik
ISSN 1318-2498 = Zgodovina za vse

93/99
K II 659
18 2011 1-2
COBISS.SI-ID 37697536


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO