Branko OBLAK

ORGANIZIRANJE ARHIVSKE SLUŽBE PRI USTVARJALCIH ZASEBNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

 

Emica OGRIZEK

NASTAJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA PRI SODOBNEM POSLOVANJU PRAVOSODNIH ORGANOV – IZZIV ZA ARHIVE

 

Aleksandra PAVŠIČ MILOST

ODBIRANJE IN PREVZEMANJE ARHIVSKEGA GRADIVA GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ

 

Suzana ČEH

ODBIRANJE IN PREVZEMANJE GRADIVA UPRAVNIH ORGANOV

 

Matko KOVAČEVIĆ

ARHIVI U VREMENU TRANZICIJE

 

Vesna GOTOVINA, Bojana ARISTOVNIK, Polona MLAKAR

PREVZEM ARHIVSKEGA GRADIVA AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET – NA PRIMERIH CENTRALE V LJUBLJANI IN PODRUŽNIC, ZA KATERE JE PRISTOJEN ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

 

Slobodan KRISTIĆ

ZAŠTITA ARHIVSKE GRAĐE BOSNE I HERCEGOVINE U NOVIM UVJETIMA

 

Branka KEREC

PRIMER OBRAVNAVE FOTOGRAFIJ IN RAZGLEDNIC V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR S POUDARKOM NA STROKOVNI OBDELAVI

 

Aleksander LAVRENČIČ

PROBLEMATIKA ARHIVIRANJA ŠPORTNIH ODDAJ IN PRISPEVKOV O ŠPORTU TER DELOVNEGA GRADIVA ŠPORTNEGA UREDNIŠTVA NA TV SLOVENIJA

 

Zdenka SEMLIČ RAJH

PROBLEMI CELOVITEGA UPRAVLJANJA S KAKOVOSTJO V KONTEKSTU ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ARHIVA

 

Jožica HAFNER

UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA TV SLOVENIJE V NOVIH ODDAJAH

 

Leopold MIKEC AVBERŠEK

PRIPRAVA STATISTIKE UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA S PROGRAMOM COBISS/IZPISI

 

Vesna GOTOVINA, Žarko ŠTRUMBL

POPISOVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA PRED PREVZEMOM V ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Sašo RADOVANOVIČ

ZGODOVINSKE KARTE SLOVENSKE ŠTAJERSKE

 

Žarko BIZJAK

STANDARDIZACIJA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA ISO 15489: UPRAVLJANJE ZAPISOV (RECORDS MANAGEMENT)

 

Grazia TATO

INTERNATIONAL ARCHIVAL AUTHORITY RECORD BODIES, PERSONS AND FAMILIES – ISAAR(CPF): PROBLEMS AND QUESTIONS

 

Izet ŠABOTIĆ

PROBLEMATIKA U PRIMJENI ARHIVSKIH PROPISA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Janez KOPAČ

ARHIVSKA ETIKA IN ARHIVARJI

 

Branko BUBENIK

ETIKA UPORABE AUDIOVIZUALNIH DOKUMENATA

 

Šaban ZAHIROVIĆ

NEKE KARAKTERISTIKE ZAKONSKE REGULATIVE U BOSANSKO-HERCEGOVAČKOJ ARHIVSKOJ SLUŽBI

 

Azem KOŽAR

AUTONOMNOST ARHIVSKE SLUŽBE - MOGUĆNOST ILI UTOPIJA

 

Damir HRELJA

TEHNIČKE ZNAČAJKE SPREMIŠTA U NOVIJIM ADAPTACIJAMA I NOVOGRADNJAMA REGIONALNIH DRŽAVNIH ARHIVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Meta ČERNIČ LETNAR, Jedert VODOPIVEC

TRAJNOST IN OBSTOJNOST DOKUMENTOV NA PAPIRJU – ZAHTEVE IN TESTNE METODE

 

Jana KOLAR, Renata ŠOLAR

ZAŠČITA FOTOGRAFSKEGA GRADIVA

 

Jozef HANUS

SOME REMARKS TO TRADITIONAL AND ELECTRONIC ARCHIVING

 

Nada ČIBEJ

MATERIALNO VARSTVO NOVEJŠIH NOSILCEV ZAPISOV V ISO STANDARDIH SKUPINE 18900

 

Blanka AUGUŠTIN FLORJANOVIČ, Tina BUH

PROBLEMATIKA MATIČNIH KNJIG V SLOVENIJI

 

Wilhelm DEUER

AUSSTELLUNGEN IM KÄRNTNER LANDESARCHIV. EIN ERFAHRUNGSBERICHT

 

Vladimir ŽUMER

POGLEDI NA STROKOVNO ZASNOVO INFOARH-a

 

Jože ŠKOFLJANEC

ARHIVSKA STROKA IN INFORMACIJSKI SISTEM

 

Jozo IVANOVIĆ

ORGANIZACIJA DIGITALNOG ARHIVA

 

Josef RIGLER

MEDIA ASSET MANAGEMENTSYSTEME – ASPEKTE DES BILDDATENBANKEINSATZES ZUR VERWALTUNG UND NUTZUNG DIGITALISIERTEN ARCHIVGUTES

 

Vladimir DROBNJAK, Milojka JENKO

VSESTRANSKA PODPORA USTVARJALCEM

 

Žarko BIZJAK

MOREQ (MODEL ZAHTEV ZA UPRAVLJANJA ELEKTRONSKIH ZAPISOV)

 

Alenka ŽUŽEK, Aleš DOBNIKAR

NOVOSTI NA PODROČJU ARHIVIRANJA ELEKTRONSKO PODPISANIH DOKUMENTOV

 

Igor FILIPIČ

IZKUŠNJE Z DIGITALIZACIJO ARHIVSKIH PRIPOMOČKOV IN GRADIVA V MAJHNIH ARHIVIH

 

Brane ŠALAMON

NEPREDSTAVLJIVI OBSEG, KI GA NE BOMO NIKOLI ARHIVIRALI

 

Enver ČENGIĆ

OBNAVLJANJE VIZUELNIH ZAPISA STVORENIH NA RAZNIM VRSTAMA TRAKA

 

Miroslav NOVAK

NORMATIVNE PODATKOVNE STRUKTURE V ARHIVSKI TEORIJI IN PRAKSI

 

Miroslav NOVAK, PERKO, Mojca HORVAT

eCABINET, SISTEM IN ORODJE ZA HITRO IN VARNO ARHIVIRANJE SODOBNIH DOKUMENTOV

 

Zlatko VEZJAK

PRIMAT D.D., OPREMA ARHIVSKIH SKLADIŠČ S POUDARKOM NA VAROVANJU ARHIVSKEGA GRADIVA