HOZJAN, Andrej: Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsolendva v arhivu knezov Esterhazy grad Forchtenstein


Andrej Hozjan ; [prevod v nemški jezik Mojca Horvat, prevod v madžarski jezik Zsuzsanna Horvath]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2006. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor ; 13)