Viri 6


ZADRAVEC, Dejan

Obračun prihodkov in izdatkov Tattenbachove svobodne hiše v Mariboru : 1. julij 1699-9. januar 1700 : kritična objava arhivskih dokumentov / Dejan Zadravec. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2005. - (Viri / Pokrajinski arhiv Maribor ; 7)