Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI

Titov most


[TITOV most] [Slikovno gradivo] / foto Modrinjak. - Maribor : Modrinjak
Dragiša, 1963. - 1 fotografija ; 10 x 18 cm
Način dostopa (URL): http://www.pokarh-mb.si/?id=133#544. - 
Fotografija severnega rečnega stebra in mostišča ob gradnji Titovega mostu z dne 16.3.1963
77(497.4 Maribor)
COBISS.SI-ID 925317

Knjižnica Fotografije V 2287/ZUM,1