Jure Maček: Dr. Lavoslav Gregorec Privatna korespondenca (Ogradi-Žižek), osebni dokumenti in službeni dopisi


Jure Maček. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2008. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor ; 17)