Emica Ogrizek: Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941


Emica Ogrizek. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2008. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor ; 18)