ARHIVSKA ZAKONODAJA

 

Jozef HANUS

SOME REMARKS TO THE SYSTEM OF ARCHIVAL SERVICE IN THE SLOVAK REPUBLIC

 

Grazia TATÒ

THE MINISTRY OF HERITAGE AND CULTURAL ACTIVITY - THE ITALIAN EXPERIENCE

 

Heinrich BERG

DIE ÖSTERREICHISCHEN ARCHIVGESETZE

 

Dragan MATIĆ

NOVELA ZVDAGA, IZKUŠNJE IZ POSTOPKA SPREJEMANJA IN PRIČAKOVANJA PRED IZVAJANJEM

 

Nada ČIBEJ

ARHIVSKA JAVNA SLUŽBA KOT SKUPNA SLUŽBA ORGANA V SESTAVI MINISTRSTVA ZA KULTURO

 

Peter Pavel KLASINC

SLOVENSKA ARHIVSKA ZAKONODAJA MED LETI 2000 IN 2010  

 

 

Hamit SHALA

FUNCTIONING OF THE KOSOVO STATE ARCHIVES’ AGENCY

 

 

Stevan RADUNOVIĆ

PRAVCI TEKUĆEG NORMATIVNOG UREĐIVANJA ARHIVSKE DJELATNOSTI U CRNOJ GORI

 

IZ ARHIVSKE TEORIJE

 

Jovan P. POPOVIĆ

HIJERARHIJA U DONOŠENJU, PRIMENI I POŠTOVANJU ZAKONODAVSTAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ARHIVSKA ZAKONODAVSTVA

 

 

Antonio MONTEDURO

ARCHIVAL POLICY OF THE EUROPEAN COMMISSION – A CASE STUDY

 

 

Zdenka SEMLIČ RAJH

PRINCIP PROVENIENCE IN OBLIKOVANJE FONDA; RAZKORAK MED VELJAVNO TEORIJO IN SLOVENSKO ARHIVSKO PRAKSO  

 

 

Georgi STOJČEVSKI

ARHIVISTIKA U NAŠOJ SADAŠNJOSTI  

 

 

Bogdan Florin POPOVICI

A LOOK AT THE IMPLEMENTATION OF ISAD(G) IN ROMANIAN ARCHIVAL PRACTICE

 

Azem KOŽAR

OSOBENOSTI VREDNOVANJA KULTURNIH DOBARA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Izet ŠABOTIĆ

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA KOMPONENTA ARHIVSKE DJELATNOSTI - ISKUSTVO ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

 

Andrej RODINIS, Dušan VRŽINA

PROPISI O STRUČNIM ZVANJIMA I OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE KADRA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Omer ZULIĆ

UTICAJ STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ARHIVARA NA PLANU ZAŠTITE REGISTRATURNE GRAĐE U NASTAJANJU

 

Jusuf OSMANI

EDUCATION AND TRAINING OF ARCHIVAL STAFF IN KOSOVO

 

MATERIALNO VARSTVO

 

Ališa TROBEC, Jedert VODOPIVEC

GRAFIČNE PREISKOVALNE METODE PRI ANALIZI ARHIVSKEGA GRADIVA

 

 

Marjeta ČERNIČ

KEMIJSKA IN FIZIKALNA RAZGRADNJA PAPIRJA IN DOKUMENTA

 

 

Igor FILIPIČ

MATERIALNO STANJE ORIGINALNIH MATIČNIH KNJIG OB PREVZEMU V ARHIV

 

Jasna MALEŠIČ, Tereza POLIČNIK-ČERMELJ

OZNAČEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI

 

 

Zoran PEKIĆ, Milica KESLER, Mladen Ratko VUJOVIĆ

KONZERVATORSKA LABORATORIJA MUZEJA NIKOLE TESLE - FORMIRANJE MALIH KONZERVATORSKIH LABORATORIJA U OKVIRU INSTITUCIJA KULTURE  

 

 

Marta RAU SELIČ, Dušica KUNAVER, Borko RADEŠČEK

DIGITALIZACIJA IN RESTAVRACIJA FILMSKEGA ARHIVSKEGA GRADIVA - NEPALSKA ŠOLA ALEŠA KUNAVERJA ZA GORSKE VODNIKE V MANANGU  

 

 

Slavko MLINARIČ

TESTIRANJE IN CERTIFICIRANJE VARNOSTNE OPREME S POUDARKOM NA NOVIH STANDARDIH

 

 

IZ ARHIVSKE PRAKSE

 

Maria Eugénia MATOS FERNANDES,

Maria Manuela GOMES DE AZEVEDO PINTO

UNIVERSITY OF PORTO: INFORMATION MANAGEMENT AND APPRAISAL

 

 

Pepita RAVENTÓS

NEW PARADIGMS IN RECORDS MANAGEMENT AND ARCHIVES AT THE UNIVERSITY - OUR EXPERIENCE

 

 

Branka DOKNIĆ

DOSTUPNOST ARHIVSKE GRAĐE I ARHIV JUGOSLAVIJE

 

 

Maja NIKOLOVA

DOSTUPNOST ARHIVSKE GRADJE -  PROJEKAT VUK VOJISLAV BAKIĆ

 

Mina KUJOVIĆ

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE I LJUDSKA PRAVA (1992-2000)

 

 

Muhamed MUSA

REALIZACIJA PRIPREME I OBRADE ARHIVSKE GRAĐE KANTONALNOG I OPĆINSKOG SUDA SARAJEVO ZA PREDAJU ARHIVU 

 

 

Miroslav DUČIĆ

PRIVATIZACIJA DRUŠTVENIH I DRŽAVNIH PREDUZEĆA, RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI I POSLEDICE PO ARHIVSKU GRADJU

 

 

Selma ISIĆ

ZNAČAJ PRIMJENE STANDARDA U PROCESU OBRADE ARHIVSKE GRAĐE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

Žarko ŠTRUMBL, Jasmina KOGOVŠEK, Alenka STARMAN

KARTOGRAFSKO GRADIVO GEODETSKE UPRAVE RS IN NJENIH PREDHODNIC

 

 

Boriša RADOVANOVIĆ

ANALITIČKI INVENTAR ARHIVSKOG FONDA

 

 

Tanja PETROVIČ, Živana  HEĐBELI

DOCUMENTIN DOPRINOS USPOSTAVLJANJU PREDUVJETA ZA OČUVANJE GRADIVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ

 

 

Sejdalija GUŠIĆ, Milena GAŠIĆ

ISTRAŽIVANJA O HOLOKAUSTU I ARHIVI

 

 

Ibolya FOKI

MEDJIMURJE AND ITS SETTLEMENTS IN THE MIRROR OF THE WRITTEN SOURCES 1861-1872

 

 

INFORMATIZACIJA ARHIVOV, ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE IN DOLGOROČNA HRAMBA 

 

Bojan CVELFAR

VZAJEMNO DELOVANJE SLOVENSKIH ARHIVOV V PROJEKTU SIRA_NET

 

 

Boris DOMAJNKO

PRENOSI ARHIVSKIH POPISOV V SCOPEARCHIV, OPIS PRAKSE

 

 

Kathryn MÁTHÉ, Branislav KOVAČEVIĆ

ELECTRONIC ARCHIVING IN THE INSTITUTIONAL CONTEXT: SNAP - CASE STUDY

 

 

Aleksander LAVRENČIČ

»KRAVA« – STREŽNIK AGENCIJSKIH NOVIC IN PRISPEVKOV RTV SLOVENIJA

 

 

Elisabeth SCHÖGGL ERNST

ARCHIVIS-PRO – DAS NEUE ARCHIVINFORMATIONSSYSTEM DES STEIERMÄRKISCHEN LANDESARCHIVS

 

 

Vlatka LEMIĆ, Hrvoje ČABRAJIĆ

POHRANA I KORIŠTENJE BAZA PODATAKA U ARHINET SUSTAVU – CDP MODEL  

 

 

Zorica ALEKSANDAR-NEČAJEV, Kaća RADOŠ-DŽUDOVIĆ,

Mladen Ratko VUJOVIĆ

KORIŠĆENJE DIGITALNIH KOPIJA ARHIVSKE GRAĐE U ELEKTRONSKOJ ČITAONICI I NJIHOVA UPOTREBA ZA DRUGE SVRHE  - NOVE TEHNOLOGIJE I NOVI PRISTUP ORGANIZACIONOM I NORMATIVNOM REGULISANJU OVIH PITANJA

 

Joachim KEMPER, Peter URBANEK,

AUF DEM WEG ZU EINEM DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN URKUNDENNETZWERK? DAS PROJEKT „URKUNDENPORTAL“ DES BAYERISCHEN HAUPTSTAATSARCHIVES IM INTERNATIONALEN KONTEXT  

 

 

Ivana DRAGOMIR ZORIĆ, Aleksandar DRAGOMIR ĐOKIĆ,

Mladen Ratko VUJOVIĆ

INFORMATIZACIJA RADA MUZEJA NIKOLE TESLE KAO KOMPLEKSNE USTANOVE ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA  

 

 

Miroslav NOVAK

CELOSTNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU SLOVENSKE ARHIVSKE SLUŽBE  

 

 

Martin STÜRZLINGER

STANDARD SOFTWARE FOR AN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM: BETTER, FASTER, CHEAPER  

 

 

Damjana PIRNAR, Boštjan GABERC

ELEKTRONSKI ARHIV: KONČNI CILJ ALI ZGOLJ ZAČETEK SODOBNEGA POSLOVANJA  

 

 

Robert JANČIGAJ

AKREDITIRANA STORITEV ZAKONSKO SKLADNE E-HRAMBE eSeF E-HRAMBA  

 

 

Luka HOJNIK

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU IN HRAMBI DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA  

 

 

Thomas AIGNER, Karl HEINZ

ARCHIVE IM WEB - ERFAHRUNGEN, STRATEGIEN, LÖSUNGSANSÄTZE