Emica Ogrizek: Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor 1898-1941


Emica Ogrizek. Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor 1898-1941 Maribor : Pokrajinski arhiv, 2010. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor ; 19)