Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Zaposleni v Pokrajinskem arhivu Maribor


 IVAN FRAS, direktor, višji arhivist, +386 (02) 22-85-017;

 

 NINA GOSTENČNIK, namestnica direktorja, arhivistka, +386 (02) 22-85-022;

 

 LEOPOLD MIKEC AVBERŠEK, arhivski svetovalec, višji bibliotekar, 

+386 (02) 22-85-021;

 

 DARINKA ARČNIK, samostojni pisarniški referent, tajnica, +386 (02) 22-85-011;

 

 dr. MIROSLAV NOVAK, arhivski svetnik,  +386 (02) 22-85-013;

 

 mag. ZDENKA SEMLIČ RAJH, arhivska svetnica,  +386 (02) 22-85-015;

 

 mag. BOŠTJAN ZAJŠEK, arhivist,  +386 (02) 22-85-020;

 

 mag. JURE MAČEK, arhivski svetovalec,  +386 (02) 22-85-023;

 

 mag. ŽIGA OMAN, arhivist,  +386 (02) 22-85-014;

 

 SUZANA ČEH, arhivska svetovalka, dokumentalistka,  +386 (02) 22-85-024;

 

 MARIJAN GERDEJ, arhivski svetovalec,  +386 05 99-42-943; 

 

 SIMONA VELUNŠEK, arhivska svetovalka,  +386 (02) 22-85-025;

 

 LUČKA MLINARIČ, višja arhivistka,  +386 (02) 22-85-026;

 

 GORDANA ŠOEVEGEŠ LIPOVŠEK, višja arhivistka,  +386 (02) 22-85-031;

 

 MOJCA HORVAT, višja arhivistka,  +386 (02) 22-85-019;

 

 SABINA LEŠNIK, arhivska strokovna sodelavka,  +386 (02) 22-85-028;

 

 JOŽEFA BAJGOT, samostojna arhivska tehnica,  +386 (02) 22-85-027;

 

 JOŽE ROZMAN, arhivski tehnik,  +386 (02) 22-85-032;  

 

 ROK RIHTAR, arhivski tehnik, +386 (02) 22-85-018;

 

 EDVARD HARB, knjigovez in samostojni konservatorski-restavratorski tehnik,  +386 (02) 22-85-030;

 

 SREČKO STARČEVIČ, hišnik - kurjač  +386 (02) 22-85-029

 

 SILVA VRBNJAK, snažilka +386 (02) 22-85-011

 

Podrobnosti o zaposlenih v PAM


Biografije zaposlenih v PAM
Naši nekdanji sodelavci