Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Publikacije Pokrajinskega arhiva Maribor:


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Inventarji

Studia archivistica et informatica

Viri

Viri 2

Gradivo za zgodovino Maribora

Vodniki po arhivskem gradivu

Katalogi razstav Pokrajinskega arhiva Maribor

Ostale publikacije

Seznam in cenik vseh publikacij ter naročilnica